Er wordt in Nederland veel gesproken, gecongresseerd én geschreven over de circulaire economie (CE). De overheid heeft in 2016 het Rijkbrede Programma gelanceerd met daarmee verbonden het Grondstoffenakkoord en de Transitieagenda’s welk in 2018 gelanceerd worden.  Maar bij dit alles is het soms lastig te doorgronden wat de kern is van al die publicaties, rapporten en adviezen: gaat het over een nieuw economisch model? Over duurzaam ondernemen? Is de kern het efficiënter omgaan met grondstoffen? Of gaat het uiteindelijk gewoon om een nieuw jasje voor recycling? En niet onbelangrijk: hoe staat het eigenlijk met die circulaire economie in Nederland? Is het een debat van enkelen of zien we langzamerhand dat het echt vaste grond aan de voet krijgt in de politiek en het bedrijfsleven?

In een white paper wordt een overzicht van de stand van zaken rond het denken over de CE gegeven. Achtereenvolgens proberen we antwoord te geven op de vragen: Wat is het, Hoe staat het ermee en Hoe komen we verder?  Het paper wordt afgerond met een voorlopige typologie van circulaire business modellen.

De white paper is opgesteld door Jan Jonker, Hans Stegeman en Niels Faber en is een geactualiseerde versie van een 2016 versie.