Op de eerste dag van de tweedaagse top World Circular Economy Forum + Climate in Den Haag zijn al verschillende afspraken gemaakt over de stappen die gezet moeten worden om een wereldwijde circulaire economie te bereiken. Een circulaire economie is bepalend voor het behalen van klimaatdoelstellingen, zoals het Parijsakkoord. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Nederland): ‘We hebben er met deze top voor gezorgd dat circulariteit wereldwijd op de agenda is gezet en bovenal als oplossing om de klimaatdoelstellingen te halen.’

Nederland organiseerde de top samen met het Finse Innovatiefonds Sitra. Onder de deelnemers waren ministers uit tientallen landen, hoge vertegenwoordigers van de VN en grote bedrijven en start-ups, zoals als Accenture, Averda, Circularise, Closing the Loop, Lafarge Holcim, Morgan Stanley, Philips en Rabobank.

“We moeten economische groei loskoppelen van klimaatemissies en overconsumptie. We hebben wereldwijde samenwerking nodig op weg naar de herfst en het World Circular Economy Forum 2021 in Toronto, evenals de VN-klimaatconferentie COP26 in Glasgow, als onderdeel van een overgang naar een koolstofarme, klimaatbestendige circulaire economie,” aldus Jyrki Katainen, directeur van het Finse innovatiefonds Sitra. Het WCEF is een wereldwijd initiatief van Sitra en Finland; het volgende jaarlijkse forum zal dit jaar op 13-15 september in Canada plaatsvinden.

Circulariteit onderdeel van klimaatdoelstellingen

Het WCEF+Climate maakte duidelijk wat er wereldwijd gedaan wordt aan een meer circulaire economie om onze klimaatdoelen te behalen. Dat is van groot belang voor het behalen van het klimaatakkoord van Parijs. Slimmer gebruik van grondstoffen, meer hergebruik van spullen en beter recyclen, kan zorgen voor het wereldwijd terugdringen van de CO(2)-uitstoot met 20 procent. Daarom krijgen internationale wetenschappers van het International Resource Panel de opdracht om voorstellen te doen om effici├źnter om te gaan met grondstoffen.

Jongeren krijgen invloed

Tijdens de conferentie was een belangrijke rol weggelegd voor de wereldwijde jongerenbeweging We Are Tomorrow Global Partnership. In Nederland krijgt de Jonge Klimaatbeweging een blijvende rol in de gesprekken over het toekomstige het beleid voor een meer circulaire economie. Voorzitter Werner Schouten: “We zijn blij dat jongeren wereldwijd jongeren een steeds belangrijker stem krijgen. En in Nederland zien we dat duizenden jongeren een actieve bijdrage willen leveren aan een circulaire economie. Dat we mogen meepraten is daarin een belangrijkste stap.”

Deelnemers

De topconferentie was georganiseerd door Nederland en het Finse Innovatiefonds Sitra. Namens de Verenigde Naties namen onder anderen Amina Mohammed (plaatsvervangend secretaris-generaal), Inger Andersen (hoofd milieuprogramma UNEP) en Achim Steiner (hoofd ontwikkelingsprogramma UNDP) deel. Onder andere Frans Timmermans vertegenwoordigde de Europese Commissie. In de meer dan 20 sessies hebben tientallen landen en bedrijven toegezegd dat zij zich de komende tijd veel nauwer gaan samenwerken, om zo de impact van bestaande circulaire initiatieven te vergroten.

Tijdens het WCEF+Climate zijn veel onderwerpen besproken. Waarom zijn grondstoffen belangrijk in de actie voor het klimaat en het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)? Wat zijn de kansen voor betere banen in het recyclen van elektronica en plastics in ontwikkelingslanden? Hoe kunnen jongen mensen beter betrokken worden bij beleidskeuzes die impact zullen hebben op hun toekomst? Het belang van het meten van de transitie naar een circulaire economie, om beleid en actie beter te kunnen richten en om greenwashing te minimaliseren. De deelnemers aan de conferentie erkennen dat er nog veel moet gebeuren, maar ze benadrukken ook dat de basis voor wereldwijde afspraken, gelegd wordt in gezamenlijk overleg.

Circulaire economie

In 2050 wil Nederland een volledig circulaire economie hebben. In een circulaire economie worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt en bestaat er geen afval. Nu wordt recyclebaar afval soms nog verbrand in Nederland, of in een uiterst geval gestort, daar wil Nederland in 2050 helemaal vanaf. Dat sommige landen en bedrijven aan het begin van de transitie staan, en anderen juist al ver zijn, vormt geen probleem. Om afspraken te maken over het sluiten van de kringlopen, is het nodig dat iedereen bijdraagt. De innovatie die in het hart zit van het concept circulaire economie, biedt op tal van terreinen kansen voor alle landen.

Finland was het eerste land dat een nationale routekaart op weg naar een circulaire economie maakte. Sitra leidde dit proces en heeft op basis hiervan ook een gids voor andere landen samengesteld. De gids bevat tools, richtlijnen en inspiratie voor landen die een circulaire economie als doel hebben of al hun eerste stappen zetten.

Het World Circular Economy Forum (WCEF) is het initiatief van Finland en Sitra en onderzoekt hoe bedrijven via een circulaire economie een concurrentievoordeel kunnen behalen en hoe de circulaire economie bijdraagt aan het behalen van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Het volgende grote jaarlijkse evenement, de WCEF2021, vindt plaats op 13-15 september 2021 in Toronto, Canada.