In de aanloop naar de VN-conferentie over klimaatverandering in Peru laten nieuwe cijfers van het International Business Report (IBR) van Grant Thornton – een onderzoek onder 2.500 bedrijven in 34 economieën – zien dat bedrijfsleiders in opkomende economieën meer aandacht hebben voor de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering, in vergelijking tot overeenkomstige bedrijven in ontwikkelde economieën.

Dit is de belangrijkste bevinding uit het onderzoek Sustainability: changing the debate in emerging markets (Duurzaamheid: verandering van het debat in opkomende economieën). Dit onderzoek toont een grote interesse in opkomende economieën aan voor schone energietechnologie, waarbij bedrijfsleiders aangeven dat de kosten, betrouwbaarheid en duurzaamheid van energie een prioriteit is voor hun groei. Ruim driekwart (76%) van de bedrijfsleiders in Afrika, 72% van die in Latijns-Amerika en 67% van die in Zuidoost-Azië zeggen dat energiekosten een belangrijk onderdeel vormen voor hun groeistrategie in de aankomende twaalf maanden. Ter vergelijking: in Europa en Noord-Amerika is dit iets meer dan de helft. De betrouwbaarheid van de energievoorziening is ook essentieel, waarbij bedrijven in Afrika (71%), Oost-Europa (71%) en Latijns-Amerika (65%) aangeven dat dit net zo belangrijk is voor hun groeistrategie.

Nathan Goode, bij Grant Thornton verantwoordelijk voor energie en cleantech zegt: “Deze resultaten geven aan dat we het perspectief van het duurzaamheidsdebat moeten veranderen. Duurzaamheid werd traditioneel gezien als een kostenpost voor een bedrijf; een last om het publieke belang te ondersteunen. Uit ons recente onderzoek blijkt echter dat bedrijfsleiders in toenemende mate de voordelen van kostenbeheersing zien door het overschakelen op meer sociale en milieugerichte duurzame praktijken.[1] We moeten vanaf nu een andere insteek kiezen die beter bij bedrijven aanslaat en die de voordelen van het nemen van maatregelen, en de kosten van het uitblijven van maatregelen, benadrukken.”

“Het is bemoedigend om te zien dat bedrijven duurzaamheid bevorderen, zonder dat er een mondiale overeenkomst voor het verlagen van de uitstoot van koolstof bestaat. De politieke leiders van de belangrijkste opkomende economieën blijven bevestigen dat het uitbannen van armoede hun hoogste prioriteit heeft. De groei van deze economieën berust echter in toenemende mate op hoe ze de toegang tot schaarse middelen, zoals water, beheren. Het is niet mogelijk om een keuze te maken tussen het benadrukken van óf duurzaamheid óf armoede: ze zijn namelijk van elkaar afhankelijk. De bedrijven in deze economieën vertellen ons dat de kosten, beschikbaarheid en duurzaamheid van energie en grondstoffen van cruciaal belang zijn voor hun groeimogelijkheden. Hun stem moet worden gehoord.”

Het IBR laat zien dat de opkomende economieën die het meest bezorgd zijn over de kosten en levering van grondstoffen ook het meeste aandacht hebben voor het zoeken naar duurzame bronnen. Zo erkennen Latijns-Amerika (64%), Afrika (51%) en Zuidoost-Azië (49%) het belang voor de lange termijn van groenere energiebronnen voor hun bedrijven. Als we specifiek per land kijken dan voeren India (83%), Mexico (74%) en Botswana (72%) de lijst aan als het om aandacht voor ‘groen’ gaat.

Frank Ponsioen, voorzitter Raad van Bestuur bij Grant Thornton in Nederland voegt toe: “De focus op duurzaamheid in opkomende economieën wordt gedreven door een aantal factoren, waaronder de afhankelijkheid van grondstoffen voor hun groei en de invloed die klimaatverandering al op hun lokale omgeving heeft. Bedrijven in deze economieën laten een duidelijke bereidheid zien om te investeringen in groene snel ontwikkelende technologieën, aangezien de beschikbaarheid van traditionele energiebronnen volatieler is geworden. De kansen in opkomende economieën zijn enorm: het debat moet vanaf nu niet meer gaan over of deze technologieën worden aangewend, maar hoe.”

Download Sustainability: changing the debate in emerging markets op www.internationalbusinessreport.com