We moeten efficiënter omgaan met schaarse grondstoffen, want die raken anders snel op. Ook de Nederlandse overheid is overtuigd van de noodzaak voor een circulaire economie. Met het Rijksbrede programma circulaire economie legt het Rijk de ambitie neer om in 2030 50% minder grondstoffen te gebruiken. In 2050 moet dat 100% zijn. Maar het aantal bedrijven dat nu concreet aan de slag is met circulaire economie, is nog maar op één hand te tellen. Er moet dus nogal wat gebeuren om die omslag te maken, vooral ook in de regio bij het MKB.

“We verbruiken met elkaar veel te veel bronnen” zegt Jan Jonker, Hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. We moeten naar een circulaire economie waarbij we kijken hoe we producten vanaf het begin kunnen hergebruiken. Dat gaat dus niet alleen om recyclen, maar ook om het ontwerpen van producten met de kringloop in gedachte. Voor metaal of papier is zo’n kringloop nog relatief simpel, maar bij textiel of een smartphone wordt dat een heel ander verhaal.”

Geld niet de enige waarde

“De kern van circulaire economie is voor mij dat grondstoffen binnen een kringloop worden gehouden. Dat is dus een materiële, economische kringloop. Met dat sluiten van kringlopen creëer je waarde. Een waarde die we niet alleen uitdrukken in termen van financiële of economische waarde, maar ook in andere waarden. Zoals ecologische impact door grondstoffen in de regio te houden en vervoersbewegingen te verminderen.”

Een nieuw perspectief voor bedrijven

“Overstappen naar een circulaire economie betekent dat een organisatie een ander perspectief krijgt. Want een kringloop sluiten doe je altijd met anderen. Door de tijd heen kom je samen met anderen in de keten tot waardecreatie. Samen denk je na hoe je een kringloop sluit” zegt Jan Jonker.

Hoe doe je dat dan?

Het landelijke onderzoek naar Business Modellen voor de Circulaire Economie (BMCE) leverde ruim 2800 reacties op. Er zijn 5.800 cases bekeken. Vervolginterviews ontsluiten dieper inzicht en er ontstaat zo een unieke lijst van de echte CE casussen in Nederland.  De resultaten presenteren prof. Jan Jonker en zijn team  tijdens een tweedaags event op 18 en 19 mei:

  • Op 18 mei is er de conferentie BMCE  in de Eusebiuskerk te Arnhem waar de onderzoeksresultaten bekend worden gemaakt. Aansluitend is er buiten een bijzondere CE markt waar u kennis kunt maken met uiteenlopende CE initiatieven en producten.
  • Op 19 mei is er de BMCE regiotour: u kunt dan op locatie gaan kijken bij ondernemers in Oost Nederland.

Wat neem je mee van de conferentie?

  • Je krijgt wel 100 circulaire voorbeelden uit onderzoek en praktijk, waarvan er altijd meerdere direct toepasbaar zijn op jouw bedrijf, je regio en / of de sector waarin je werkt.
  • Je krijgt inzicht in de ‘stand van het land’ in circulaire economie, concrete bouwstenen om er mee aan de slag te gaan en de inzichten en toekomstvisies van de top van de overheid en de Rabobank.

En bovenal: deze conferentie en de markt zijn vooral leuk, tastbaar, non-fundamentalistisch, geschikt voor alle Tonen, praktisch en leerzaam. Het is een ‘offer you can’t refuse’: alle tools voor de eerste stap van jouw persoonlijke circulaire toekomst, in één programma.

De activiteiten op 18 en 19 mei zijn afzonderlijk te bezoeken. De CE Markt en de BMCE regiotour zijn gratis toegankelijk en worden georganiseerd in samenwerking met CIRCLES.

Deelnemen? Meedoen? Klik hier voor meer informatie en aanmelden.