De publicatie geeft een handreiking hoe je milieu als “kans” of zelfs als strategische uitdaging kunt oppakken. Hoe ga je op weg naar duurzaam ondernemen? Hoe integreer je milieu in de ondernemingsstrategie?

De publicatie is kosteloos te bestellen bij:
Distributiecentrum ministerie VROM
tel. 0900-8052
Kenmerk: 000531/b/04-01 201617/201