Voorstel oprichting ‘ISO Technical committee social responsibility’

Bron
NEN

Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid (social responsibility) bestaan binnen ISO enkele normen, waaronder ISO 26000 (MVO) en ISO 20400 (MVI). Deze zijn ontwikkeld door project committees die zijn opgeheven na publicatie van de norm. Vanuit Zweden is nu een voorstel voor een permanente organisatiestructuur gekomen. Belanghebbenden wereldwijd wordt gevraagd hun mening te geven over de oprichting van een technical committee (TC) voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.

ISO 20400 en ISO 26000 zijn ontwikkeld binnen een project committee. Na publicatie van de normen zijn deze comissies opgeheven. Er worden geen normatieve documenten ontwikkeld ter ondersteuning of aanvulling. Met de oprichting van een TC zouden deze normen binnen een permanente organisatiestructuur vallen.

Scope

De TC zal normatieve documenten beheren en ontwikkelen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid, en dan specifiek op deelonderwerpen die nog niet binnen andere TC’s vallen. In het voorstel worden de volgende onderwerpen genoemd: methoden voor het management van maatschappelijke verantwoordelijkheid, mensenrechten, duurzame consumptie, eerlijk zaken doen en het betrekken en ontwikkelen van de gemeenschap.

Naast ISO 26000, ISO 20400 en ISO 20121 (Duurzame evenementen) noemt het voorstel ook de IWA (International Workshop Agreement) voor de toepassing van ISO 26000 bij een ISO management systeem, ISO Guide 82 over het integreren van duurzamheid in normen en ISO Guide 71 voor het addresseren van toegankelijkheid in normen. Ook noemt het Zweedse voorstel de mogelijkheid tot ontwikkeling van nieuwe normatieve documenten zoals een richtlijn voor een zelfverklaring.

Genoemde meerwaarde van een TC

Zweden noemt in zijn voorstel dat het werkprogramma van de TC de implementatie van MVO moet ondersteunen. MVO is een dynamisch onderwerp met veel ontwikkelingen en onderzoek. Internationale afspraken dragen bij aan een voorspelbaardere wereldhandel.

Consultatie Nederlandse belanghebbenden

Het voorstel kan worden opgevraagd via mm@nen.nl.
Nederlandse belanghebbenden kunnen voor 1 oktober 2017 hun reactie geven via het online formulier. Hierin kan worden aangegeven of er steun is voor het oprichten van een TC, maar ook of er opmerkingen zijn met betrekking tot de scope van de voorgestelde TC.

Share Button