Vanuit Frankrijk is er een voorstel gekomen voor de oprichting van een technische commissie voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wereldwijd worden belanghebbenden gevraagd of zij meerwaarde zien in de oprichting hiervan. NEN consulteert hiervoor belanghebbenden in Nederland.

De technische commissie (TC) wil een wereldwijde taal ontwikkelen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gedacht wordt aan een herziening van de internationale richtlijn ISO 26000 waarmee een organisatie zijn MVO beleid kan vaststellen en gepaste acties kan bepalen. Daarnaast wordt gedacht aan nadere uitwerkingen over implementatie van MVO in de organisatie, betrekken van de gemeenschap of een stakeholdermatrix.

Consultatie Nederlandse belanghebbenden

Nederlandse belanghebbenden kunnen voor 1 juli 2020 hun reactie geven via het online formulier. Hierin kan worden aangegeven of er steun is voor het oprichten van een TC, maar ook of er opmerkingen zijn met betrekking tot de scope van de voorgestelde TC.