Voorfinanciering & duurzaam ondernemen

Zit je erover na te denken om duurzamer te gaan ondernemen? Om dit door te voeren in jouw onderneming zal waarschijnlijk eerst de nodige investering(en) moeten plaatsvinden. Tenzij je duurzame processen uiteraard vanaf de start hebt doorgevoerd. Zo ja, dan zijn de meeste investeringen al toegepast. Mits je er nu voor kiest om verduurzaming door te voeren. Dan kan het een flinke investering van je vragen. Je kunt dit gemakkelijk uitvoeren met behulp van alternatieve financiering. Denk bijvoorbeeld aan factoring. Op deze manier kun je bijdragen aan duurzaam ondernemen.  

Verduurzaming, waarom?

Je kunt meerderen redenen bedenken om jouw onderneming duurzamer te maken. Wellicht komt dit voort uit sociale verantwoording? Zoals bijvoorbeeld het welzijn van het milieu en opwarming van de aarde. Daarnaast biedt verduurzaming ook economische voordelen. Denk hierbij aan het energieverbruik, wat op dit moment een hot topic is. De investering verdient zichzelf terug als je dit nagaat op de jaarlijkse kostenpost. Als dit effectief wordt toegepast natuurlijk. Geld kan worden bespaard door gebruik te maken van groene energie óf door hier spaarzamer mee om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de SDE++ subsidie of de Energie-investeringsaftrek regeling (EIA). Een initiatief dat wordt gesteund door de overheid.

Een bijkomend voordeel van duurzaam ondernemen is ook het verbeteren van het imago. Zo blijkt dat 76% van de consumenten bedrijven sympathieker vinden als je een hoger maatschappelijk doel nastreeft, aldus Dossier Duurzaam 2019. Dit trekt meer investeerders aan, maar bijvoorbeeld ook (gemeentelijke) partijen. Ondernemers met een duurzaam groen profiel staan al snel een streepje voor.

Verduurzamen kan zonder lening

Als het aankomt op investeringen bekostigen, wordt er vaak gekozen voor de traditionele weg, zoals het aanvragen van een lening bij de bank. Hier staat tegenover dat je een bancaire lening dient af te lossen met rente. Houd wel rekening met een boetebetaling, indien de lening eerder wordt afgelost dan oorspronkelijk is afgesproken. Je kunt natuurlijk ook liquiditeit verkrijgen dankzij een alternatieve financieringsmethode. Dat kan variëren van crowdfunding tot een business angel, maar dit kan ook gerealiseerd worden dankzij factoring.

Crowdfunding

Met behulp van crowdfunding haal je een bedrag op binnen de publieke sector om dit vervolgens te besteden aan verduurzaming. Consumenten overhalen om vervolgens in jouw idee te investeren kan enigszins uitdagend zijn. Zodoende zal deze alternatieve optie niet voor elke onderneming een oplossing bieden.

Business angel

Een business angel is wat dat betreft iets breder inzetbaar. Kort gezegd betekent dit dat een investeerder geld steekt in jouw onderneming, in ruil voor een aandeel binnen jouw bedrijf. Een aandeelhouder kun je als nadelig ervaren. Anderzijds heeft een business angel ook een positief aspect, hij/zij kan je namelijk ook adviseren m.b.t. je bedrijfsvoering en strategie.

Factoring

Aanvullend kun je ook gebruik maken van factoring. Met behulp van factoring haal je je liquiditeit naar voren doordat je facturen laat voorfinancieren. Een win-win situatie, want je hoeft niet langer te wachten op de betalingstermijn. En je kunt investeren op korte termijn, waarbij je niet langer afhankelijk bent van een lening of een investeerder. Je gaat geen schuld aan en je haalt de betaling naar voren. Je bent daarentegen wel afhankelijk van het verstuurde aantal facturen. Voor het gebruik van factoring worden wel kosten in rekening gebracht. Dit wordt ook wel de factorfee genoemd en betreft een percentage dat wordt berekend o.b.v. jouw factuur.

Share Button