Hij pleit voor het stimuleren van vrijwillige inspanningen door bedrijven. “Bedrijven in Noord en Zuid kunnen wellicht hun voordeel doen met de Nederlandse aanpak.” Deze ontwikkeling moet niet worden doorkruist met nieuwe regels, zoals de plicht tot het maken van een zogeheten ‘duurzaamheidsverslag’.

Van den Broek hoopt dat de VN-conferentie geen “telefoonboek” met maatregelen oplevert, maar een actiegericht document. Voor Nederlandse bedrijven is van belang dat de conferentie leidt tot “internationale doelstellingen, zo min mogelijk nieuwe verplichtingen en dat voorkomen wordt dat kosten van politieke wensen op het bedrijfsleven worden afgewenteld”. Regels van de wereldhandelsorganisatie WTO mogen bovendien niet ondergeschikt worden gemaakt aan internationale milieuverdragen.