Vanmorgen maakten minister Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) bekend dat ze graag met het bedrijfsleven een grondstoffenakkoord wil sluiten om te komen tot een zogenoemde circulaire economie waarin grondstoffen en materialen zo lang mogelijk gebruikt worden. Het bedrijfsleven vindt efficiënt gebruik van grondstoffen belangrijk en wil met het kabinet overleggen over de voorwaarden waaronder zo’n akkoord effectief, efficiënt en werkbaar is. 

Voorop blijven lopen

‘Wij hebben elkaar allemaal nodig om te voorkomen dat grondstoffen op zijn, omdat de wereldbevolking groeit en de welvaart toeneemt. Bovendien leiden geopolitieke spanningen ertoe dat het importeren van grondstoffen soms minder vanzelfsprekend wordt. Het initiatief van de minister en de staatssecretaris helpt mee om minder afhankelijk te zijn van import en leidt tot minder milieubelasting. Zo blijven we voorop lopen qua duurzaamheid’, aldus Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW.

Onderdelen voor een nieuwe akkoord

Belangrijk is voor VNO-NCW en MKB-Nederland dat er een kennisbank komt over alle grondstoffen die in de Nederlandse economie worden gebruikt. Dit is nodig voor beleidsmakers én ondernemers om te weten wat de feiten zijn over bijvoorbeeld de beschikbaarheid, de mate van recyclebaarheid en hoe de ketens zijn georganiseerd. Om landelijk tot nieuwe doorbraken te komen is onderzoek en promotie nodig van businessmodellen die inzetten op grondstoffen die niet schaars of slecht zijn voor het milieu.
Bovendien kan de overheid met extra investeringen een veelvoud aan private investeringen uitlokken die leiden tot minder gebruik van primaire (schaarse) grondstoffen en tot een grotere export van duurzaam geproduceerde goederen en kennis. Dit is ook het gedachtegoed achter het investeringsprogramma NL Next Level.

Meest grondstoffenefficiënte economie

MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen: ‘Er liggen hier veel kansen voor kleine en grotere bedrijven om samen extra stappen te zetten waar we van profiteren. De minister en de staatssecretaris hebben een doel geformuleerd van 50 procent minder gebruik van primaire grondstoffen. Dat is een hele ambitieuze stap. We zijn namelijk al de meest grondstoffenefficiënte economie ter wereld. De andere kant is dat ik veel kansen zie voor het mkb en we praten graag verder met de minister en de staatssecretaris hoe we de circulaire economie kunnen versterken. Daarbij moet ook de vraag hoe wij onze grondstofefficiënte technologieën in het buitenland kunnen verkopen aan de orde komen. Want dat is goed voor Nederland en andere landen.’