VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor een actieagenda voor de buitenlandse handel om te voorkomen dat de Nederlandse handelspositie inzakt. Deze ligt al jaren op 32 procent van het bruto binnenlands product terwijl landen om ons heen hun aandeel wel lieten groeien. Dit stellen de ondernemingsorganisaties in hun reactie op de consultatie door minister Kaag van Buitenlandse Handel en Onwikkelingssamenwerking.

Verre groeimarkten

Nederland zal zich sterker moeten richten op verre groeimarkten naast Europa. Voor mkb-ondernemers moeten er meer mogelijkheden komen die andere landen ook aanbieden.  Tegelijkertijd moet er geanticipeerd worden op de toegenomen concurrentie buiten Europa die het gelijke speelveld onder druk zet, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

Sustainabele Development Goals

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties vormen bij uitstek een terrein waar Nederlandse ondernemingen in kunnen excelleren. Ondernemers moeten in een optimale positie worden gebracht om Nederlandse oplossingen op het terrein van onder andere watermanagement, voedselzekerheid en klimaatverandering te kunnen bieden. Dit vraagt om nieuwe offensieve vormen van publiek-private samenwerking en financiering.

Keuze voor landen

Een ambitieus actieprogramma moet concrete acties omvatten zoals de keuze voor aantal prioritaire landen en regio’s, en het versterken van de economische clusters op de desbetreffende ambassades en consulaten-generaal. Op de buitenlandse posten moeten meer business developers worden aangesteld. Voor het mkb moet er een faciliteit komen om deelname aan strategische beurzen te ondersteunen.