VNO-NCW en MKB-Nederland hebben vijf voorstellen gedaan om de naleving van duurzaamheidsnormen in het CETA-handelsverdrag met Canada te verbeteren. De organisaties deden dat afgelopen maandag (11 mei) tijdens een deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer over CETA.

Evenwichtig handelsverdrag

CETA is een evenwichtig verdrag geworden, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. Het arbitragesysteem is vernieuwd om misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook is het proces transparanter gemaakt. Om de zorgen over instroom van mogelijk toch inferieure Canadese landbouwproducten weg te nemen, zei minister Kaag in het plenaire debat in de Tweede Kamer over CETA dat ze zich in gaat zetten voor meer controle op de veiligheid van voedsel dat Canada exporteert.

Arbeidsnormen al verbeterd

Het EU-Candees handelsverdrag heeft nu al effect op de verbetering van arbeidsnormen. Canada had in het begin van de CETA-onderhandelingen nog maar vijf van de acht fundamentele ILO-verdragen geratificeerd. Sinds de start van de onderhandelingen in 2009, heeft Canada ook de drie andere fundamentele ILO-verdragen geratificeerd. CETA draagt zo bij aan hogere arbeidsnormen, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. De twee organisaties stellen nu nog vijf verbeteringen voor die het naleven van afgesproken duurzaamheidsnormen moeten verbeteren.

Rapporteren

De ondernemingsorganisaties stellen voor dat EU en Canada nadere werkafspraken maken over snelle signalering en behandeling van mogelijke misstanden. Daarnaast kunnen de lidstaten de Europese Commissie vragen om een jaarlijks rapport over de naleving van de duurzaamheidshoofdstukken. Verder zou in de Trade Enforcement Regulation opgenomen kunnen worden dat Europese sociale partners klachten kunnen indienen over niet-naleving van arbeidsnormen in CETA. Tot slot krijgt de nog aan te wijzen Chief Trade Enforcement Officer van de EU uitdrukkelijk mede tot taak de naleving van duurzaamheidsbepalingen te verbeteren, met een nultolerantie voor kinderarbeid.

Nu al forse groei

VNO-NCW en MKB-Nederland hechten erg aan het EU-handelsverdrag met Canada, dat voor het grootste deel in 2017 in werking ging. Voor een paar onderdelen is nog instemming van de lidstaten nodig, in Nederland ligt het verdrag nu ter bespreking bij de Eerste Kamer. Uit cijfers van het CBS blijkt al een forse groei in de handel met Canada als gevolg van de voorlopige inwerkingtreding van CETA. Het verdrag elimineert tarieven op 98 procent van de producten waarmee de EU en Nederland handel drijft met Canada. Bij volledige werking van het verdrag betalen EU exporteurs jaarlijks 590 miljoen euro minder aan importtarieven.