Wetenschappers waarschuwen al langer voor extremere weersomstandigheden als gevolg van het broeikaseffect. Nu is er, menen de verzekeraars en banken, al een forse toename waar te nemen van overstromingen en orkanen.

-Het aantal echt grote rampen als gevolg van het weer is in het afgelopen decennium verviervoudigd in vergelijking met de jaren 60,’ zegt Thomas Loster van de Duitse verzekeringsmaatschappij Munich Re’s. Met grote verliezen tot gevolg.

Wetenschappers van de Verenigde Naties hebben berekend dat de gemiddelde temperatuur van de aarde deze eeuw zo’n 6 graden Celsius hoger zou kunnen liggen. Het gevolg is verstoorde weerpatronen en rijzende zeespiegels, en daardoor frequentere natuurrampen.

Volgens de verzekeraars is echter niet alleen het weer reden voor hun sterk stijgende kosten. Ook toename van de bevolking en verzekerbare activiteiten in risicogebieden spelen een rol, aldus Erik Schmausser van de Zwitserse verzekeringsmaatschappij Swiss Re.

Zo’n 180 banken en 90 verzekeringsmaatschappijen, verenigd in een werkgroep het VN-Milieuprogramma (Unep), ondersteunen daarom het Kyoto-protocol en willen in Marrakesh concrete stappen zien die de opwarming van de aarde stoppen.

Het is echter niet alleen ellende wat de klok slaat voor de maatschappijen. Er liggen ook mogelijkheden voor de maatschappijen, zo blijkt in Marrakesh. Verzakeringsmaatschappijen en banken inveseteren in nieuwe activiteiten die te maken hebben met het klimaat en komen met verzekeringen die de risico’s afdekken van de opkomende handel in het broeikasgas CO2.

-Vijf jaar geleden betekende klimaatverandering een risico voor verzekerars en banken,’ zegt Schmausser. -Dat is veranderd. Er liggen nu ook kansen.’