Wen Jiabao zei tijdens zijn openingstoespraak van de jaarlijkse zitting van het Volkscongres dat de Chinezen zuiniger met energie moeten omgaan en dat de bescherming van het milieu extra prioriteit moet krijgen. ‘Het patroon van onze economische groei is inefficiënt’, aldus Wen. ‘Veel ouderwetse productiefaciliteiten zijn nog steeds in gebruik. Tegelijkertijd leven sommige lokale overheden en bedrijven wetten en standaarden op het gebied van milieu en energiebesparing niet na’, citeerde het Chinese persbureau Xinhua uit zijn openingsrede. Wen zei ook dat meer Chinezen moeten profiteren van de sterke economische groei.

Het niet democratisch gekozen – en door de communistische partij gedomineerde – parlement zal bijna twee weken in plenaire zitting bijeen zijn. Bijna drieduizend afgevaardigden zijn daarvoor naar de hoofdstad Peking afgereisd.

Centraal staan de grote verschillen tussen arm en rijk, de achterstand van het platteland, de grote corruptie en de enorme milieuvervuiling. Thema’s die de Chinese communistische partij de afgelopen jaren tot prioriteit maakte, in de hoop daarmee massale sociale onrust te voorkomen.

Premier Wen hamerde op de noodzaak van een samenhangend beleid dat de economie niet te veel hindert en tegelijkertijd socialer en groener is. Wen zei dat China voor 2007 mikt op een economische groei van 8% en op een inflatie van hooguit 3%. De premier stelde dat in de stedelijke gebieden zeker negen miljoen nieuwe banen moeten worden gecreëerd. Verder kondigde hij grote investeringen aan om meer welvaart te brengen naar het platteland, een broeinest van maatschappelijk gemor over de scheefgroei en de corruptie in ’s werelds vierde economie.

Wen bevestigde ook dat het parlement een wet zal aannemen, waardoor Chinese en buitenlandse bedrijven evenveel winstbelasting gaan betalen, een uniform tarief van 25%. De exacte invoeringsdatum van de wet is nog niet bekend. Ook zal China voortaan particulier eigendom gaan beschermen, een unieke stap sinds de communistische machtsovername in 1949.

Het conflict tussen Taiwan en China begon in de afgelopen dagen weer op te spelen. Zondag zinspeelde de Taiwanese president Chen Shui-bian erop dat Taiwan een onafhankelijk land behoort te zijn en die onafhankelijkheid in een nieuwe grondwet moest vastleggen. China, dat Taiwan als een ‘afvallige provincie’ beschouwt, reageerde woedend. Minister van buitenlandse zaken Li Zhaoxing nam de term ‘crimineel’ in de mond.

Volkscongres China
Zitting Chinese parlement in teken van milieuprobleem en duurzame economische groei

Eigendomswet en uniform tarief winstbelasting eveneens belangrijke punten

Vraag is of wensen van premier Wen Jiabao uitkomen. Sluiting van vervuilde industrieën stuit op weerstand

Uit rapport blijkt dat lokale overheden valse statistieken verspreiden over vervuiling