Er is gesproken met een breed scala van bij dit onderwerp betrokken partijen, zoals ondernemingen en brancheorganisatie, overheden, maatschappelijke organisatie en onderzoeksinstellingen en adviesbureaus

Op hoofdlijnen leverde dit het volgende beeld op:
– door de verschillende categorieën geïnterviewden wordt vrijwel eensluidend gedacht over onderwerpen als de omschrijving van MVO, waarom organisaties aandacht (behoren te) besteden aan MVO, welke facetten van de bedrijfsvoering in het kader van MVO belangrijk zijn en met welke stakeholders een organisatie dan te maken heeft;
– als het gaat om de bekendheid met en toepassing van bestaande normen, richtlijnen en referentiekaders voor MVO zijn de verschillen tussen de geïnterviewden wat groter;
– wat betreft de behoefte aan normalisatie lopen de meningen echter sterk uiteen, met name binnen de categorieën geïnterviewden, van zeer positief tot zeer negatief.
Over nut en inhoud van MVO wordt dus vrijwel hetzelfde gedacht, over de toegevoegde waarde van normen of richtlijnen zeer verschillend.

De resultaten van de verkenning zijn gepresenteerd op een workshop die op 25 mei door NEN is georganiseerd. Daar is met Nederlandse belanghebbende partijen verder gesproken over de behoefte aan en mogelijkheden voor (internationale) normalisatie op het gebied van MVO. Toen is ook het rapport van de ISO-adviesgroep voor Corporate Social Responsibility gepresenteerd en zijn de aanbevelingen daaruit besproken ter voorbereiding van de Nederlandse delegatie naar de ISO-conferentie over dit onderwerp in Stockholm.

Naar aanleiding van de positieve discussies, stakeholderviews en conclusies tijdens de ISO-conferentie en de beslissing dat ISO gaat starten met normontwikkelingsactiviteiten (in de vorm van een richtlijn voor social responsibility), is door NEN besloten de oprichting van een Nederlandse normcommissie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor te bereiden.
Geïnteresseerden kunnen het verslag van de verkenning opvragen door een E-mailtje te sturen naar louise.bergenhenegouwen@nen.nl