Nederland staat voor enorme uitdagingen met een economische crisis én een klimaatcrisis. Natuur en Milieu wil die uitdagingen tegelijkertijd aanpakken door de economische crisis te bestrijden met een oplossing voor de klimaatcrisis. Onze economie moet veranderen, samen met de rol van de overheid en de manier waarop we belastingen betalen. Daarom zegt Natuur en Milieu: verlaag belastingen op wat je wil stimuleren (werkgelegenheid), verhoog belastingen op wat je wil afremmen (vervuiling).

Natuur en Milieu stelt voor om de inkomstenbelasting met 5 miljard euro te verlagen, waardoor de gemiddelde werknemer een bonus van ongeveer 700 euro per jaar krijgt. In ruil daarvoor wordt milieuvervuiling met 5 miljard euro zwaarder belast, bijvoorbeeld voor sterk vervuilende vormen van energie, vervoer en voedsel.

Dit voorstel combineert het beste van twee werelden: lagere lasten op arbeid zorgen voor nieuwe banen, zeker in arbeidsintensieve sectoren.
En de vergroening vermindert de uitstoot van CO2 en helpt bij de omvorming van Nederland tot een innoverende en duurzame economie van de toekomst. Dat is hard nodig, zo bleek vorige week nog uit de Milieubalans die liet zien dat het kabinet vrijwel geen van haar milieudoelen haalt.

De belastingbonus kost de schatkist geen extra geld; en de financiering daarvan levert bovendien een forse milieuwinst op. Door het verschuiven van belastingen nemen de lasten ook voor de burger niet toe. Voor een gemiddelde consument compenseert de be-lastingbonus de hogere milieubelastingen. Wie milieuvriendelijk leeft, betaalt minder be-lasting en houdt geld over. Wie milieuonvriendelijk leeft zal uiteindelijk meer geld kwijt zijn. Dit voorstel beloont dus mensen met een milieuvriendelijke leefstijl en zorgt voor een eerlijker verdeling van de lasten.