Het Future Health Index 2021-rapport, dit jaar voor de 6e keer uitgevoerd, is gebaseerd op eigen onderzoek van Philips in 14 landen. In het onderzoek wordt gekeken hoe leiders in de gezondheidszorg voorzien in de behoeften van nu en hoe de gezondheidszorg er na COVID-19 uit zou kunnen zien. Het rapport gaat specifiek in op de uitdagingen waarmee de leiders zijn geconfronteerd, hun investeringen in digitale gezondheidstechnologie en een nieuwe nadruk op partnerschappen, duurzaamheid en nieuwe modellen van zorgverlening, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Verduurzaming is voor zorgbestuurders één van de belangrijkste prioriteiten blijkt uit het onderzoek van dit jaar.

Meer dan 200 partijen hebben de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend om de impact van de sector op het milieu te minimaliseren. Vooral vergeleken met leiders in andere onderzochte landen verwachten Nederlandse leiders in de gezondheidszorg dat de implementatie van duurzaamheidspraktijken de komende jaren flink zal stijgen op hun prioriteitenlijst. Uit het Future Health Index 2021-onderzoek valt te concluderen dat Nederlandse leiders in de gezondheidszorg zich inzetten voor minder impact van de sector op het milieu in navolging van de toenemende prioriteit die de overheid toekent aan duurzame gezondheidszorg. Hoewel de implementatie van duurzaamheidspraktijken op dit moment een lage prioriteit heeft, geven leiders in de gezondheidszorg in Nederland blijk van een grote commitment om dit de komende jaren hoger op de agenda te krijgen.

Ongeveer vier op de vijf Nederlandse respondenten verwachten dat de implementatie van duurzaamheidspraktijken over drie jaar een primaire prioriteit zal zijn, het hoogste percentage van de leiders in de 14 ondervraagde landen.

Over het onderzoek

De Future Health Index is opgesteld in opdracht van Philips. Het Future Health Index 2021-rapport onderzoekt de ervaringen van bijna 3.000 bestuurders in de gezondheidszorg en hun verwachtingen voor de toekomst. Het onderzoek voor het Future Health Index 2021-rapport is uitgevoerd in 14 landen (Australië, Brazilië, China, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Nederland, Polen, Rusland, Saoedi-Arabië, Singapore, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten van Amerika). De studie is een combinatie van een kwantitatieve enquête en kwalitatieve interviews, uitgevoerd tussen december 2020 – maart 2021.