Vaak ontbreekt het PR bureaus aan tijd en geld om daadwerkelijk aan de slag te gaan met maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daar kan nu verandering in komen. De Dutch PR Awards  die op 2 juli a.s. worden uitgereikt kent een nieuwe categorie: De MVO Award. Win je die, dan mag jij een geldbedrag van 25.000 euro in ontvangst nemen en je voorstel voor dat “goede doel” daadwerkelijk uitvoeren. Maar dan moet je idee natuurlijk ook wel innovatief zijn. 

Uit alle inzendingen wordt een selectie kanshebbers geselecteerd. De keuze wordt bepaald door een commissie die alle inzendingen beoordeelt. De geselecteerde ideeën worden via een speciale website gepresenteerd. Het publiek kan online een voorkeursstem uitbrengen. De deelnemers kunnen en mogen hiervoor hun achterban mobiliseren. Maar, let wel, deze stemming is niet doorslaggevend er is ook een jury die meekijkt en zij bepalen de definitieve winnaar.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Een inzending is een uitgewerkt PR en communicatie idee/case voor een maatschappelijk initiatief
  • Het initiatief of goed doel werkt mee en is samen met het bureau bij de inzending betrokken
  • Onmiskenbaar moet zijn het innovatief karakter (in bedoeling, organisatie, aanpak, middelen)
  • Het vernieuwende element goed uitlichten en onderbouwen
  • Nodig is betrokkenheid van ten minste één jonge medewerker/stagiair
  • Het idee dient binnen een jaar te realiseren te zijn en ook daadwerkelijk voor eind 2016 uitgevoerd
  • Realisatie passend binnen een budget van € 25.000, of vanuit dit bedrag met andere middelen aangevuld

De kosten
De deelnamekosten 200 euro voor iedere deelnemer.  Met deze bijdragen worden de kosten, zoals voor de publieksstemming, bekostigd. (Een eventueel positief saldo wordt toegevoegd aan de waarde van de uit te reiken cheque.)

Klik hier voor meer informatie en aanmelden