VBDO stelt al 19 jaar vragen aan beursgenoteerde bedrijven over duurzaamheidsthema’s. Elk thema wordt een aantal jaar herhaald. Op die manier kan de VBDO de voortgang bij bedrijven controleren. De VBDO kijkt naast de thema’s belastingbeleid, mensenrechten en circulaire economie ook naar transparantie, ketenverantwoordelijkheid en de echte prijs van producten (True Price).

De VBDO stelt dit jaar weer vragen over het belastingbeleid en belastingontwijking van beursgenoteerde bedrijven

De VBDO stelt vragen over maatschappelijk verantwoord belastingbeleid. Kapitaal verplaatst zich steeds sneller en in steeds grotere hoeveelheden over de gehele wereld. Multinationals zoeken naar landen waar gunstige belastingregels gelden. Hierdoor volgt de financiële keten lang niet altijd de fysieke keten. Onder andere ontwikkelingslanden lopen hierdoor ten onrechte vele miljarden euro’s mis die zij voor duurzame ontwikkeling in kunnen zetten. VBDO stelt daarom dit fenomeen aan de kaak tijdens haar komende bezoeken aan de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (AvA’s).
Aan de beurs genoteerde bedrijven die geen of nauwelijks belasting betalen lopen reputatierisico’s. De VBDO vraagt naar grotere transparantie en rapportage over belastingbeleid van beursgenoteerde bedrijven per land. VBDO is daarbij van mening dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen meer is dan “voldoen aan de wet”.

De VBDO stelt vragen over mensenrechten en due diligence

Beursgenoteerde ondernemingen maken nog maar mondjesmaat goede afspraken met toeleveranciers over zaken als leefbaar loon, veiligheid, vakbondsvrijheid of gezond werk- en leefmilieu. Dat was een van de conclusies uit de bezoeken aan de aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde bedrijven in 2013. Beursgenoteerde ondernemingen krijgen weliswaar steeds meer oog voor mensenrechten, maar weten vaak nog niet goed hoe ze er beleid op moeten maken en implementeren.

Het aantal bedrijven dat in jaarverslagen aandacht besteedt aan het thema neemt gestaag toe. In 2010 was dat nog 12 procent. In 2011 rapporteerde al 65 procent over mensenrechten en dit jaar is dat 88 procent. Maar die aandacht voor het onderwerp leidt volgens de VBDO nog te weinig tot doortastend beleid. Reden voor de VBDO om in 2014 vragen te stellen over mensenrechten en due dilligence.

De VBDO stelt vragen over circulaire economie

In 2014 behandelt de VBDO voor het eerst het thema ‘circulaire economie’. De circulaire economie is een economisch systeem gericht op herbruikbaarheid van producten en om het meeste uit grondstoffen te halen met als doel waardevernietiging te minimaliseren. In het huidige ecomomische systeem worden producten gemaakt, die na verbruik worden vernietigd.

Op basis van welke informatie stelt de VBDO vragen tijdens de aandeelhoudersvergaderingen?

De VBDO baseert haar analyses op verschillende bronnen. Zo is er een Research Partnership Agreement met dataprovider Vigeo en maakt de VBDO gebruik van informatie van het CDP, de Transparantiebenchmark (Ministerie van Economische Zaken) en GRI. Daarnaast raadpleegt de VBDO publiek beschikbare informatie zoals jaarverslagen, bedrijfswebsites, rapporten van de VBDO en leden van de VBDO zoals maatschappelijke organisaties.