Bedrijven kunnen meer informatie geven over de subsidies en belastingvrijstellingen die zij  gebruiken om hun effectieve belastingdruk te verlagen. Dat blijkt uit de zesde editie van de Tax Transparency Benchmark van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling bij 77 Nederlandse, beursgenoteerde ondernemingen. Met een recordscore  van 32 uit 35 punten is NN Group voor het tweede jaar op rij de winnaar van de Tax Transparency Award.  

Ieder jaar worden bedrijven weer een stapje transparanter. We zijn erg tevreden met die  ontwikkeling”, aldus Angélique Laskewitz, algemeen directeur van de VBDO. “Bij de  herziening van de vragenlijst drie jaar geleden, vroegen wij bedrijven een betere onderbouwing te geven bij de belastinggegevens die zij publiceren. Het is beter om  belanghebbenden te laten zien hoe de uitvoering van de belastingstrategie verloopt, in plaats  van mee te delen dat er een belastingstrategie is. Meer dan een derde van de onderzochte  bedrijven doet dat nu.” 

De resultaten van de benchmark worden jaarlijks beoordeeld door een zestal juryleden, met  een achtergrond of specialisatie in belastingtransparantie. De jury bestond dit jaar uit Hans  Gribnau (Universiteit Leiden & Tilburg University), Irene Burgers (Rijksuniversiteit Groningen),  Klaas Bangma (FNV), Anna Gunn (Artikel 104 & Universiteit Leiden), Michiel van Esch (Robeco)  en Victor van Kommer (IBFD & Universiteit Utrecht). De beoordeling wordt omschreven in een  juryrapport, waarin de leden niet alleen een ranking bepalen van de deelnemende bedrijven,  maar zich ook uitspreken over gewenste verbeteringen. 

De Top 25

Ontbrekende informatie over subsidies en vrijstellingen

Het publiceren van een tabel met daarin het verschil tussen de wettelijk voorgeschreven en  de effectieve belastingvoet, is een accountantsverplichting. Het is dan ook vanzelfsprekend dat bedrijven deze informatie delen. Het ontbreekt echter nog vaak aan een uitleg met  concrete voorbeelden daarin, schrijven de benchmark juryleden in hun rapport.  

Wereldwijd zijn subsidies en vrijstellingen veel gebruikte manieren van bedrijven voor het  verlagen van hun belastingdruk. Een populaire Nederlandse regeling voor het verlagen van  de vennootschapsbelasting, is de zogenaamde ‘Innovatiebox’.  

De juryleden roepen op tot meer duidelijkheid bij organisaties die gebruik maken van  dergelijke regelingen: Bedrijven zouden er goed aan doen om duidelijker te communiceren  waar zij deze stimuleringsmaatregelen voor gebruiken. Op die manier kan worden bepaald of  een vrijstelling of subsidie wellicht de enige reden is voor activiteit in een land. 

Nederlandse multinationals nemen voortouw bij country-by-country reporting

Er zijn steeds meer bedrijven die hun belastingafdrachten per land publiceren. Bedrijven als  NN Group en Shell rapporteerden hun belastingbetalingen per land waar zij actief zijn al in 2018. Philips heeft aangekondigd hier vanaf 2021 mee te starten. 

Volgens Laskewitz is het een belangrijke ontwikkeling dat grote Nederlands bedrijven steeds  meer aandacht besteden aan het rapporteren van belastingbetalingen aan overheden. “Dat is  echt een ontwikkeling die de laatste drie jaar is losgekomen in Nederland. Laten wij hopen  dat meer bedrijven volgen”. 

NN Group winnaar ‘Tax Transparency Award 2020’

NN Group is voor het tweede jaar op rij de winnaar gewonnen van de Tax Transparency  Award. NN scoorde 32 punten, vorig jaar waren dat er nog 30. De tweede plaats wordt gedeeld door Shell en KPN met ieder 28 punten.  

De jury prijst NN Group voor de continue vooruitgang van haar belastingverslaglegging: “NN  Group heeft niet alleen een hele duidelijke strategie, maar rapporteert ook over  belastingbetalingen aan overheden voor alle landen waarin het kantoren heeft”, valt in het  rapport te lezen. 

Extra bijzonder is het dat NN de enige Nederlandse onderneming is die de uitvoering en  processen van haar belastingstrategie laat controleren door een externe accountant.