Binnen het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen is een actieteam gestart om tot een leidraad te komen voor de transitie van disposable naar re-useable medische hulpmiddelen. De leden zijn op zoek naar ‘best practices’ en voorbeelden van leveranciers, fabrikanten, inkopers in zorginstellingen en andere stakeholders die bezig zijn met duurzaamheid in de zorg. Belanghebbenden kunnen hun inbreng indienen tot 15 januari 2022.

Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen is hét netwerk om de circulaire zorg verder te brengen. De missie van het platform is om ervoor te zorgen dat er in 2023 (inter)nationale, sectorbreed gedragen normen zijn voor duurzame medische hulpmiddelen. Dit doen ze door praktijkervaringen op te halen, uitdagingen te benoemen en te verbinden.

Actieteam van disposable naar re-useable

De leden in de actieteams werken aan verschillende onderwerpen. Onlangs is het actieteam ‘Van disposable naar reuseable’ gestart. Het actieteam begint met een leidraad voor re-usable medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die op de OK en IC in ziekenhuizen worden gebruikt. Hiermee worden ‘best practices’ in kaart gebracht en kunnen de partijen in de zorgsector – zowel aanbieders als vraagkant –  de leidraad gaan toepassen in de praktijk.

Vragen

Belanghebbenden worden uitgenodigd om deel te nemen en ‘best practices’ te delen. Het actieteam heeft hiervoor de volgende vragen geformuleerd:

  • Vraag voor aanbieders van medische hulpmiddelen: Welke re-usable medische hulpmiddelen en/of persoonlijke beschermingsmiddelen voor op de OK en IC levert het bedrijf? Denk hierbij met name aan medische hulpmiddelen waar ook een single-use versie van is (bijvoorbeeld single use versus re-usable trocars/specula).
  • Vragen voor vraagkant/zorg: Welke re-usable medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen worden op dit moment gebruikt op de OK en IC? Wat zijn de ervaringen met het verduurzamen van medische hulpmiddelen?

De input op deze vragen kan tot 15 januari ingediend worden via zw@nen.nl.