Transitiemedewerker Circulair Zuid-Holland

  • Dienstverband
  • Den Haag

Provincie Zuid-Holland

Samen met onze partners en collega’s ga je aan de slag met de circulaire ambities van de provincie Zuid-Holland. In de aanpak van circulair Zuid-Holland staat een duidelijke transitieaanpak centraal. Hierin spelen vernieuwersnetwerken en doorbraakprojecten een grote rol. Deze netwerken hebben als doel om te komen tot een transitieagenda en gezamenlijke doorbraakprojecten. Je levert een bijdrage aan vernieuwersnetwerken door de initiatiefnemers en snel innoverende bedrijven te adviseren en begeleiden bij het uitvoeren van innovaties en projecten. Jij zorgt dat deze koplopers hun kennis en ervaringen gaan delen en hun netwerk versterken. Dit doe je samen met je collega’s van het opgave team Circulair Zuid-Holland.

Naast het samenwerken met deze partners krijg je de kans om aan de slag te gaan met verschillende opdrachten in de provincie. Denk hierbij aan het begeleiden van verkenningen, studies en pilots. Hiervoor ga je op zoek naar partners binnen de provincie die vernieuwend willen werken en bezig zijn met circulariteit. Met jouw opgebouwde kennis ontwikkel je voorstellen voor de aanpassing of ontwikkeling van nieuwe instrumenten en/of beleid. Dit doe je in nauwe samenwerking met de trekkers in de provincie, opgaveteam circulair en belangrijke stakeholders buiten de provincie. Samen gaan jullie op zoek naar kansen voor circulair in beleid en instrumenten. Je jaagt circulaire initiatieven aan en helpt ze vorm te geven.

Dit maakt de functie interessant

  • je werkt mee aan het concreet en tastbaar maken van een complexe transitie
  • je gaat samen werken aan een breed scala van onderwerpen. Daardoor kun je veel leren
  • je krijgt alle ruimte en vrijheid hoe je je werk indeelt
  • je bouwt een groot intern en extern netwerk op
  • je kunt een bijdrage leveren aan de energietransitie

Meer informatie/solliciteren: werkenvoor.zuid-holland.nl.