Strategisch Lead Social (ESG)

 • Dienstverband
 • Den Haag

PostNL

“Voor PostNL is de strategie en uitvoering op het gebied van Environment, Social of Governance cruciaal bij onze doelstelling om de favoriete bezorger, een goede werkgever te zijn en onze verantwoordelijke positie in de maatschappij zo goed mogelijk uit te voeren.”

Daarom kies je als Strategisch Lead ESG voor PostNL

Bij PostNL zetten we de komende jaren een versnelling in om een nóg duurzamer en socialer bedrijf te worden. Onder de pijlers Environment, Social, en Governance (ESG) ontwikkelen we visie, kennis en expertise, en prioriteren we op nieuwe (technologische) ontwikkelingen vanuit een duurzaam perspectief. Als onderdeel van onze ESG-strategie richten we ons op een duidelijke positionering voor diverse stakeholders zoals de maatschappij, onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en consumenten. ESG speelt een cruciale rol binnen de overall strategie van PostNL.

Zichtbaar werk: jij maakt het verschil door de social sustainability strategie van PostNL te ontwikkelen en te implementeren. Jouw werk draagt direct bij aan een positieve impact op onze medewerkers, klanten en de maatschappij.

Uitdaging: je werkt in een dynamische omgeving met uitdagende wet- en regelgeving zoals de CSRD en CSDDD. Je krijgt de ruimte om de functie zelf vorm te geven en de strategische richting van PostNL’s sociale duurzaamheid te bepalen.

Goede sfeer: je komt terecht in een betrokken team dat samenwerkt om de ESG-doelen te bereiken. We waarderen initiatieven en geven elkaar de ruimte om te groeien en te ontwikkelen.

Vrijheid: je hebt de flexibiliteit om deels thuis te werken en je werktijden grotendeels zelf in te vullen. Onze moderne kantoren bieden een inspirerende werkplek waar je collega’s ontmoet en samenwerkt.

Verantwoordelijkheid: als Strategisch Lead Social (ESG) ben je de drijvende kracht achter onze sociale duurzaamheid. Je hebt een cruciale rol in het ontwikkelen van de lange termijn roadmap en bent verantwoordelijk voor de realisatie van de resultaten binnen het Social domein.

Ontwikkelkansen: PostNL biedt volop mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei. Je krijgt de kans om je kennis en expertise verder te ontwikkelen en door te groeien binnen de organisatie.

Dit is jouw rol

Als Strategisch Lead Social (ESG) ben je de drijvende kracht achter onze ambities op ESG-gebied. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de visie en de lange termijn roadmap voor Social, met een scope tot ca 3-5 jaar. Je weet als geen ander hoe je de CSRD kunt inzetten als versneller voor de verduurzaming van PostNL. Dit doe je in afstemming met de strategisch consultants ESG en de business units. Ook stem je af met Human Resources, Group Strategy, Internal Audit, Public Affairs,  Accounting & Reporting en Finance.

De functie heeft een dynamische omgeving op het gebied van wet & regelgeving met de CSRD en aankomende CSDDD. Verder heeft hetgeen wat we doen potentieel grote invloed op de toekomstige bedrijfsresultaten. Het raakt dan bijvoorbeeld zaken als klanttevredenheid/NPS, medewerkersbetrokkenheid, opbrengsten, kosten, capaciteit en time-to-market van nieuwe ontwikkelingen. Dit is een nieuwe functie in een nieuw gevormd team en daarmee een functie in ontwikkeling is en waar ruimte is om zelf vorm te geven.

Het werk van de Strategisch Lead Social (ESG) omvat in ieder geval de volgende onderdelen:

 • Verantwoordelijk voor het domein Social binnen ESG, incl. maken van de strategische 5-jarenplanning en roadmap (prioritering);
 • Kennishouder van externe ontwikkelingen op het relevante domein om naar interne effecten/consequenties door te vertalen;
 • Vertalen van strategisch plan naar uitvoering in een Business Unit;
 • Eindverantwoordelijk realisatie resultaten op het Social domein;
 • Bewustwording op het gebied van ESG bevorderen binnen de gehele organisatie;
 • Ontwikkelen van een duidelijke en integrale communicatiestrategie voor PostNL haar ESG-beleid, voor het domein Social;
 • Handelen als het centrale aanspreekpunt en de coördinatie voor het domein Social voor de communicatie met grotere externe partijen (overheden, klanten, medewerkers, etc.);
 • Richting en visie geven aan de organisatie op het gebied van ESG voor het domein Social. Dit vertalen naar beleidsvoorstellen (oa Human Rights) en vervolgens naar concrete initiatieven, in samenspraak met de business units;
 • Ontwikkelen en monitoren van de ESG-strategie inclusief group level KPI’s en targets op specifieke domeinen. Dit in lijn met de internationale normen en regelgeving;
 • Zorgdragen voor een grote stakeholder management component. Het stakeholder veld is multidisciplinair, cross-BU en betreft zowel staf als verschillende expertgebieden. Daarnaast zijn er ook diverse externe belanghebbenden.

Onze ambitie… we willen de favoriete bezorger van Nederland zijn door iedere dag weer bijzondere momenten te bezorgen. Daarbij staan onze medewerkers voorop en onze klanten centraal. We zoeken altijd naar manieren om het nóg beter te doen. En daar hebben we jou bij nodig.

Jouw collega’s

PostNL zal de komende jaren een versnelling inzetten naar een nóg duurzamer en nóg socialer bedrijf. Dit komt samen onder de pijlers Environment, Social of Governance (ESG). Om de volgende stap te zetten ontwikkelt de afdeling ESG visie, kennis en expertise op de ESG terreinen en prioriteert op welke nieuwe (technologische) ontwikkelingen we vanuit duurzaamheidsperspectief willen inzetten. Daarnaast werken we vanuit de afdeling ESG aan een duidelijke positionering als PostNL voor diverse stakeholders als de maatschappij, onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en consumenten. ESG speelt een cruciale rol binnen de overall strategie van PostNL. Daarom zijn we bezig met het versterken van onze ESG afdeling met een -Strategisch Lead Social (ESG). Deze Lead draagt zorg voor één van de domeinen Environment, Social of Governance. In het huidige team hebben we de Lead voor Environment en Governance. We zoeken nu naar een nieuwe Lead voor het domein Social.

Meer informatie/solliciteren: www.postnl.nl.