Stagiair(e) IMVO

  • Stageplaats
  • Den Haag

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft stevige internationale ambities. In het IMVO-team proberen we er concreet voor te zorgen dat die ambities ook positief uitpakken voor mens en milieu. Wil jij daar met ons aan meewerken? En wil jij een kijkje nemen in de keuken van een dynamisch ministerie? Dan ben je bij de afdeling Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) aan het juiste adres. De afdeling is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode van 2 september 2024 t/m 28 februari 2025.

Het IMVO-beleid richt zich op het stimuleren van bedrijven om op een verantwoorde manier te ondernemen. Dat doen zij door risico’s in internationale waardeketens te voorkomen, aan te pakken of te stoppen en zo bij te dragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Daarbij zijn internationale richtlijnen zoals de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen het uitgangspunt. Zo werkt de afdeling IMVO onder andere aan de implementatie van Europese wetgeving om IMVO verplicht te stellen voor bedrijven en aan manieren om bedrijven te ondersteunen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, bijvoorbeeld via sectorale samenwerking, het IMVO-steunpunt en maatschappelijk verantwoord inkopen.

Tijdens jouw stageperiode word je breed ingezet bij de werkzaamheden van het IMVO-team. We kijken daarbij ook naar jouw interesses. Samen met jou zullen we een leeropdracht formuleren.

De stagiair(e) kan het IMVO-team bijvoorbeeld ondersteunen door middel van de volgende taken:

  • Bijdragen aan het implementatietraject voor nationale IMVO-wetgeving door bijvoorbeeld het organiseren van stakeholderbijeenkomsten en uitvoeren van kwaliteitstoetsen;
  • Met één of meerdere collega’s werken aan de implementatie van IMVO-convenanten of sectorale samenwerkingsverbanden;
  • Voorbereiding en organisatie van verschillende bijeenkomsten, expertmeetings en vergaderingen;
  • Het ondersteunen van het IMVO-team bij communicatie over het Nederlandse IMVO-beleid, het beantwoorden van Kamervragen en het voorbereiden van Kamerdebatten;
  • Bijdragen aan de uitwerking van IMVO-beleid door het uitvoeren van onderzoeks- en organisatietaken;
  • Ondersteunen van het Nationaal Contactpunt (NCP) bij meldingen of de organisatie van bijeenkomsten;
  • Werken aan IMVO-voorwaarden bij overheidsinkoop.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.