Stage Duurzaamheid: communicatie en gedragsverandering

  • Stageplaats
  • Utrecht

UMC Utrecht

Zoek je een leerzame en uitdagende meerwerkstageplek? Ben je ondernemend, breed geïnteresseerd en wil je bijdragen aan duurzaamheid? Dit is een unieke kans om ervaring op te doen en een bijdrage te leveren aan concrete projecten op duurzaam vervoer.

Dit ga je doen

In het UMC Utrecht werken we iedere dag aan het verbeteren van de zorg, een gezond leven voor onze patiënten en een gezonde maatschappij – nu én in de toekomst. Onze positieve impact daarop willen we vergroten door onze negatieve impact op het milieu en klimaat te verkleinen. Het UMC Utrecht staat voor een grote opgave op het gebied van duurzaamheid. We hebben ons gecommitteerd aan de Green Deal Duurzame Zorg en de doelstellingen uit de Klimaatwet.

De grootste impact op CO2 uitstoot hebben onze gebouwen en het woon-werkverkeer van onze medewerkers.
Onze doelstellingen:

  • In 2026 30% minder CO2 uitstoot t.o.v. 2018 door mobiliteit (woon- werkverkeer, zakelijk reizen, vliegen en vervoer patiënten).
  • In 2030 een CO2-reductie van 55%.

In maart zijn we van start gegaan met de proeftuin duurzaam vervoer, waarin 300 medewerkers 6 maanden lang gratis met het OV kunnen reizen, 16ct/km vergoeding krijgen voor gefietste kilometers (tegenover 5ct/km voor de auto) en gebruik kunnen maken van deelfietsen op Utrecht Centraal. De proeftuin loopt tot eind september en we willen zoveel mogelijk leren van zowel de verzamelde data over de gemaakte reizen, als van de ervaringen van de deelnemers en dit vervolgens zowel kwantitatief als kwalitatief evalueren.

Daarnaast treedt per 1 oktober de nieuwe CAO in werking, met daarin aanzienlijke veranderingen op het gebied van woon-werkverkeer. Medewerkers krijgen vanaf dan 100% OV vergoeding, wat een grote potentie voor meer duurzaam reizen met zich meebrengt. Deze potentie willen we graag zo veel mogelijk benutten en de goede voorbeelden die we hebben opgedaan met duurzaam reizen in de proeftuin zo veel mogelijk onder de aandacht brengen

Hier ga je werken

Vanuit jouw rol maak je onderdeel uit van het Programma Duurzame Zorg, waar we de transitie naar een duurzaam ziekenhuis vormgeven en realiseren.

Je bent een teamlid binnen het projectteam duurzaam vervoer, werkt in intensieve samenwerking met allerlei afdelingen binnen ons ziekenhuis, innovatiepartners op mobiliteit PON, Shuttel en Hely en gebiedspartners in Utrecht.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenbijumcutrecht.nl.