Stage Duurzaamheid

 • Stageplaats
 • Uden

CSU

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp binnen CSU, Tzorg en Zizo. Als familiebedrijf is duurzaamheid altijd al een thema geweest in onze bedrijfsvoering en het zijn van de organisatie. Elke dag werken we vanuit onze filosofie van ‘Slimmer, Scherper en Schoner’ aan een mooier en beter Nederland. Vanuit dit denken willen we vanaf september 2024 aan de slag met een Total Care Green Student Office. Samen met het duurzaamheidsteam, de afdelingen waar duurzaamheid verder geïmplementeerd moet worden, willen we een groep stagiaires de kans bieden ons te ondersteunen in onze duurzame reis. Een unieke kans voor jou!

Als Stagiair Duurzaamheid kun je je bezighouden met één van deze onderzoeksthema’s binnen de organisatie. Maar voel je vrij om hierover met ons in gesprek te gaan!

 • Duurzaam schoonmaken meten via Green & Social Impact: Deze tool maakt onze duurzame impact bij klanten inzichtelijk, maar is nooit klaar en jij kunt helpen in de doorontwikkeling (inhoud, automatisering, toevoegen indicatoren, uitbouwen maatregelen, voorspellend karakter e.d.). Maar we moeten ook implementeren richting klanten en ons proces.
  Uit deze tooling komen ook veel maatregelen die we kunnen invoeren. Help mee om een portfolio aan duurzame maatregelen te ontwikkelen, door te rekenen en te implementeren.
 • Duurzame Thuiszorg meten: hoe kunnen we de tooling van CSU vertalen naar de thuiszorg? Ga met klanten in gesprek over onze impact en waar wij deze kunnen reduceren. Help ons met datageneratie en -analyse, maar vooral ook met het door ontwikkelen van de tools voor de thuiszorgmarkt.
 • Oogstplan Materialen: binnen schoonmaak en thuiszorg gebruiken we heel veel materialen. Een groot aantal daarvan is ook afval of komt na gebruik retour. Denk aan een vlakmop, een stofzuiger of een wat duurdere machine. Wat komt er eigenlijk terug en hoe kunnen we die producten een tweede leven geven? Opknappen natuurlijk, maar misschien ook wel nieuwe producten van maken. Help mee en doe voorstellen!
 • Verduurzamen machinepark: er ligt al een mooi plan hoe wij ons machinepark willen verduurzamen. Help mee dat plan tot verdere detaillering en uitvoer te brengen.
 • CSRD/ reporting: wetgeving en beleid ten aanzien van non-financial reporting wordt steeds strikter, ook voor ons als familiebedrijf. Kom jij meehelpen in deze projectgroep en daarbinnen je eigen taak of deelthema verder in te vullen? Denk aan analyses, rapportages, aanvullend beleid ontwikkelen e.d.
 • Benchmark duurzaam schoonmaken: vanuit eerder genoemde tooling is het interessant om voor bepaalde sectoren een benchmark te ontwikkelen zoals bijvoorbeeld voor voetbalstadions, of kantoren of zorginstellingen. Help jij ons mee?
 • Duurzaamheid integreren bij opstart nieuwe klanten: dit is het moment om duurzaamheid goed te integreren. Maar hoe? Kom jij ons helpen dat te bedenken en te implementeren?
 • Duurzaamheid bij onze klanten: Hoe vertalen wij het duurzaamheidsbeleid van onze klanten in een concreet schoonmaakproduct of -dienst? Help ons met het optimaliseren van het klantproces en om ons product en onze dienstverlening verder verduurzamen. Waar is ons product duurzamer dan dat van de collega’s?

Kom jij in stage lopen in onze supergezellige organisatie? Een organisatie waarin zelfinitiatief zeer op prijs wordt gesteld. Een organisatie waarin duurzaamheid meer is dan een stafafdeling en geïntegreerd moet worden in alle werkprocessen.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenbijcsu.nl.