Projectleider verduurzaming plantaardige agroketens

  • Dienstverband
  • Den Haag

SMK (Stichting Milieukeur)

Wil jij meewerken aan de verduurzaming van de plantaardige productie met het keurmerk On the way to PlanetProof? Ben je een verbinder die zich graag ook inhoudelijk op duurzaamheidsonderwerpen richt? Wil je in een informele werksfeer met korte communicatielijnen werken? Dan is deze functie zeker iets voor jou!  

De functie

Als projectleider plantaardige agroketens bij SMK werk je mee aan de verduurzaming van de plantaardige productie met het keurmerk On the way to PlanetProof. Dit keurmerk is de afgelopen jaren sterk gegroeid door de brede vraag vanuit supermarkten en verwerkende industrie naar gecertificeerde groente, fruit en sierteeltproducten.

In een team van zes enthousiaste professionals werk je samen met stakeholders aan de ontwikkeling van de eisen voor dit keurmerk, de analyse van de impact en de verdere toepassing van certificatie. Het keurmerk is voornamelijk bekend in Nederland, maar we zijn druk bezig met uitbreiding naar het buitenland.

De eisen van het keurmerk betreffen diverse thema’s zoals gewasbescherming, bemesting, bodembeheer, water en biodiversiteit en jij bent geïnteresseerd om op de diverse thema’s jouw steentje bij te dragen. Verdeling van werkzaamheden binnen het team vindt in afstemming plaats op basis van expertise en interesse.

Wat ga je doen:

– Het takenpakket van de projectleider bestaat zowel uit inhoudelijke werkzaamheden voor ontwikkeling van de eisen van het keurmerk als uit de daarvoor benodigde afstemming met stakeholders en onderzoek-/adviespartijen.
– Je verzamelt informatie over technieken en standpunten van stakeholders en werkt voorstellen uit voor eisen die bijdragen aan verdere verduurzaming van de plantaardige productie.
– Je analyseert de resultaten van keurmerkhouders en werkt mee aan het in beeld brengen van de impact.
– Je neemt initiatief en signaleert kansen in de markt om de toepassing van certificatie te stimuleren.
– Je bent vraagbaak voor keurmerkhouders en marktpartijen.
– Je bent medeverantwoordelijk voor het schemabeheer en het geven van trainingen.
– Je werkt mee aan het voorbereiden van de vergaderingen en de inhoudelijke vergaderstukken voor afstemming met stakeholders en besluitvorming door het College van Deskundigen.

 

Meer informatie/solliciteren: www.smk.nl.