Senior beleidsmedewerker

  • Dienstverband
  • Den Haag

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

De omslag naar een duurzame en circulaire economie. Daar werk jij aan als beleidsmedewerker economie en milieu bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Lees snel verder als jij altijd al bij hebt willen dragen aan verduurzaming en een circulaire economie in een omgeving waarin je echt het verschil kunt maken.

Hoe jij bijdraagt in je rol

Als je voor ons aan de slag gaat, werk je aan meerdere dossiers tegelijk. Op een aantal onderwerpen neem je het trekkerschap over, op andere ondersteun je je collega’s in het team. Samen met betrokken partners werk je aan de ontwikkeling van het beleid: je bekijkt welke instrumenten zinvol en doelmatig zijn op de dossiers in je portefeuille.

Dit doe je onder andere door te zorgen dat onderzoek op de goede manier wordt uitgezet, je organiseert gesprekken met maatschappelijke partners, je beantwoordt vragen van collega’s, stakeholders en de Tweede Kamer. Je stemt af met je collega’s binnen ons ministerie, binnen het Rijk en met andere stakeholders. Dit kunnen andere overheden zijn, maar ook bijvoorbeeld de banken, uitvoeringsorganisaties, onderzoeksinstellingen of universiteiten.

Je besteedt een deel van je tijd aan het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen. Ons team coördineert de totstandkoming van het nieuwe Nationaal Plan MVOI (2026-2030) en hier draag jij ook aan bij.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

Deze uitdagende functie biedt veel mooie kansen om echt bij te dragen aan de circulaire economie in Nederland en een duurzame leefomgeving. Dit doe je niet alleen, maar samen met een team van deskundige collega’s en verschillende partijen uit de maatschappij. Je krijgt echt de ruimte om jezelf inhoudelijk te verdiepen in een dossier.

De precieze dossiers waaraan je gaat werken worden in overleg met het team vastgesteld. We houden hierbij rekening met hoe jij je verder wilt ontwikkelen. Concrete voorbeelden van thema’s waaraan je zou kunnen werken zijn o.a. het Europees handboek milieuprijzen of het ontwerpen van een financieringsinstrument in samenwerking met banken en publieke investeerders.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.