Senior adviseur duurzaamheid

  • Dienstverband
  • Amsterdam

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

Als senior adviseur duurzaamheid ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten die banken en andere stakeholders zoals NGO’s samen doen op het snijvlak van duurzaamheid en bancaire dienstverlening.

Er is consensus dat het nu de tijd is om klimaatverandering te keren en ons aan te passen aan de nieuwe realiteit, banken spelen daar voor hun klanten en samenleving een belangrijke rol in. Klimaat staat op de voorgrond, maar duurzaamheid is breder. Zo is er volop aandacht voor projecten op het gebied van biodiversiteit en heeft de financiële sector een belangrijke rol bij mensenrechten. Dit wordt deels gevoed door de grote hoeveelheid Europese wet- en regelgeving die op de bankensector afkomt en aan de andere kant kijkt de sector vooruit waar zij met projecten zoals het Klimaatcommitment zelf initiatief kunnen nemen.

Je zult volop met de banken aan de slag gaan en projecten uitvoeren die de verduurzaming van de economie nog meer versnellen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en de zakelijke markt.

Hiervoor vergader je op regelmatige basis met de leden over strategie, beleid, gezamenlijke standpunten en lobby. Met jouw expertise en sterk verbindende capaciteiten ben je het gezicht naar de buitenwereld (ook in de media). Je onderhoudt en vergroot ons netwerk en treedt op als belangenbehartiger van de bankensector. Je faciliteert overleg en kennisuitwisseling, adviseert en zoekt samenwerking, zowel binnen als buiten de vereniging.

Het beleidsteam bestaat uit 25 enthousiaste collega’s die zich op uiteenlopende onderwerpen richten en intensief samenwerken met de leden van de vereniging – 60 banken in Nederland – en met het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. De bankensector staat in het middelpunt van de belangstelling bij politiek en media, wat werken bij de NVB erg dynamisch maakt.

Je werk in het kort

  • met banken en stakeholders samen de nationale transitie verder te brengen en om de vertaalslag van duurzaamheid naar de praktijk te maken, bijvoorbeeld op het gebied van zakelijke dienstverlening;
  • samen met de banken handen en voeten te geven aan de Europese wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid door middel van het begeleiden van consultaties en ondersteunen bij implementatie;
  • samenwerking te bevorderen tussen banken en andere partijen om knelpunten in financiering en maatschappelijke uitdagingen op te lossen;
  • goed contact te houden met stakeholders, waaronder de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat en Financiën en maatschappelijke organisaties;
  • belangrijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen te signaleren, analyseren, met als doelde leden hierover te informeren.

Meer informatie/solliciteren: nvb.recruitee.com.