Sustainability consultant

 • Dienstverband
 • Den Haag

BNG Bank

Voor BNG Bank is het maken van maatschappelijke impact de drijfveer voor alles wat we doen. Met Ons Kompas Naar Impact hebben wij een stevige en mooie koers neergezet voor de komende jaren, met als leidend principe: Gedreven door Maatschappelijke Impact. De afdeling Strategie speelt hier uiteraard een cruciale rol in en is op zoek naar een enthousiaste, ambitieuze en deskundige vaardige medewerker die ons team op korte termijn komt versterken.

Wat ga je doen?

BNG Bank stelt ambitieuze doelen om maatschappelijke impact te maken. Duurzaamheid behoort tot een van de kernwaarden in onze organisatie. Het verder ontwikkelen en implementeren van ambitie en beleid op het gebied van sustainability in al onze bedrijfsprocessen is essentieel. Ga jij de uitdaging aan om op strategische wijze sustainability een stap verder te brengen binnen BNG Bank?

Jouw werkplek

De afdeling Strategie is klein van omvang, maar heeft een heel breed werkveld. Dat brede werkveld maakt het werk extra interessant voor mensen met een brede interesse. De Afdeling Strategie heeft twee hoofdverantwoordelijkheden die nauw met elkaar verweven zijn:

 • Het adviseren over en herijken van de strategie van BNG Bank, het adviseren over de implementatie hiervan en en het monitoren van de voortgang op het strategisch programma;
 • Het voeren van regie op en coördineren van alle sustainability activiteiten van BNG Bank en het leveren van inhoudelijke kennis aan sustainability onderwerpen en het monitoren van de voortgang hierop;

Het werken in een klein team vraagt om nauwe en goede samenwerking, terwijl tegelijkertijd een mate van zelfstandigheid wordt verwacht. Binnen dit team werken strategy en sustainability consultants, waarbij er een voortdurende uitwisseling tussen deze twee vakgebieden plaatsvindt. De afdeling kenmerkt zich door een mooie mix van hard werken en een hoge kwaliteit leveren, met veel lol hebben onderling. De afdeling Strategie is gepositioneerd onder de CEO van BNG Bank.

Wat vragen we van jou

In de rol van Sustainability consultant werk je actief samen met je collega’s van de afdeling Strategie en de andere afdelingen van de bank. Er ligt een helder beoogd resultaat voor 2023: sustainability is verankerd in de strategie en bedrijfsprocessen én we voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. In 2023 gaan we de middenlange termijn van BNG bank herijken. Hier hoort ook bij deze te vertalen in onze sustainability ambitie en beleid.

 • Je draagt bij aan verdere ambitiebepaling van BNG Bank op sustainability, in samenhang met de strategie van BNG Bank en binnen het strategisch besluitvormingsproces van BNG Bank;
 • Je neemt de lead in het vertalen van deze sustainability ambitie, in logische strategische stappen en de verwerking hiervan in een integraal sustainability beleid dat richting geeft voor de organisatie;
 • Je bewaakt de voortgang op de strategische sustainability doelstellingen van BNG Bank en verzorgt de rapportages;
 • Je functioneert als linking pin tussen de afdelingen van BNG Bank en helpt de relevante afdelingen binnen de bank om sustainability op de desbetreffende afdelingen te implementeren;
 • Je ontwikkelt actief je sustainability kennis, deelt deze binnen de afdeling Strategie en draagt samen met de afdeling bij aan het vervullen van de kennisbehoefte binnen BNG Bank;
 • Je inventariseert ontwikkelingen op sustainability en adviseert over strategische kansen en risico’s voor BNG Bank op dit vlak;
 • Je monitort ESG-wet- en regelgeving, beoordeelt de impact daarvan voor de bank en coördineert de implementatie;
 • Je coördineert aan de passages die vanuit afdeling Strategie worden aangeleverd voor het jaarverslag BNG Bank.
 • Je bewaakt dat de uitvoering van sustainability werkzaamheden plaatsvinden in lijn met de strategie van de bank.

Meer informatie/solliciteren: werkenbij.bngbank.nl.