Senior adviseur circulaire economie

  • Dienstverband
  • Utrecht

Rijkswaterstaat

In 2030 volledig circulair en klimaatneutraal, schoon en emissieloos werken: dat is het streven van Rijkswaterstaat. Als adviseur circulaire economie speel jij een belangrijke rol in de ontwikkeling én de implementatie van circulaire kennis in onze organisatie en projecten. Sluit jij bij ons aan? Solliciteer direct!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol

Het programma Duurzame Infra concretiseert de ambitie van Rijkswaterstaat voor 2030. Binnen dit programma werk je in het team Data en Informatievoorziening (IV), dat focust op data en informatie voor hoogwaardig hergebruik, hoogwaardige recycling en materialenpaspoorten. Er is veel samenwerking met andere teams binnen Duurzame Infra, zoals het team dat werkt aan hergebruik van liggers van viaducten en duurzaam materiaalgebruik. Je werk raakt ook andere afdelingen binnen Rijkswaterstaat en grote programma’s zoals Assetmanagement 2.0, Areaaldata op Orde en de Vervangings- en Renovatieopgave. Extern werk je samen met programma’s en samenwerkingsverbanden zoals DigiGO, en externe kennispartners via de Raamovereenkomst Circulaire Economie. Je werkt nauw samen met de coördinator van het team Data en IV en bepaalt samen de rolverdeling.

In deze rol help je bij het uitzetten van de strategie en koers van Data en IV, passend bij de doelen van Duurzame Infra. Daarnaast zorg je ervoor dat de activiteiten van dit team bijdragen aan die doelen. Je zet raakvlakken met andere programma’s en teams om in samenwerkingsverbanden.

Je werkt opdrachten voor externe kennispartners uit, begeleidt hen, bewaakt planning en budget en zorgt voor goede samenwerking en kennisdeling. Je vergroot de bekendheid en het belang van Data en IV door kennissessies en workshops te organiseren en te geven. Hierdoor vergroot je de kennis over circulariteit, duurzaamheid en Data en IV binnen en buiten de organisatie.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

Mede dankzij jouw inspanningen beschikt Rijkswaterstaat over de juiste data en informatie die helpen om onze circulaire doelen te realiseren. Je hebt een brede blik, maar bent goed in staat focus aan te brengen in de veelheid aan mogelijke kansen en activiteiten.

Daarnaast past het bij je om zowel pragmatisch als meer visionair te werk te gaan: hoe kunnen we op korte termijn op een zinvolle manier onze reeds beschikbare data inzetten ten gunste van de circulaire doelen en wat is daarbij het lange termijnperspectief: de situatie waar we naar toe moeten. Je hebt de insteek: van wat we proberen, leren we. Via het formuleren van leervragen op basis van pilots, waarin bijvoorbeeld paspoorten zijn toegepast of data is opgehaald voor het meten van circulaire economie verbeteren we de volgende stap.

Bovenal haal je voldoening uit het verbinden van de duurzaamheidsopgave aan informatievoorziening. De opgave is complex. Jouw werk moet in vele stapjes van onze werkprocessen geïmplementeerd worden. Jij ziet jezelf dan ook passen in een rol van aanjager en doorzetter die op strategisch en tactisch niveau dingen voor elkaar krijgt.

Je voelt je op je plek in een team waar gedrevenheid voor het onderwerp en inhoudelijke kennis een belangrijke rol speelt. Vanuit je team heb je veel contacten binnen en buiten de Rijkswaterstaat. Verbinden van zowel mensen als de inhoud is voor jou een tweede natuur.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.