Adviseur Beleid

Questionmark Foundation

Denktank Questionmark streeft naar een gezond, duurzaam, eerlijk en diervriendelijk voedselsysteem. We richten ons op de sleutelfiguren die verandering in dit systeem kunnen realiseren: retailers, producenten en overheden. Wij helpen deze partijen hun invloed aan te wenden voor positieve verandering in zowel de productie als consumptie van voedsel.

Questionmark helpt veranderingen te realiseren door het leveren van nieuwe kennis en motivatie, door bewegingen te mobiliseren en narratieven te veranderen. Onze activiteiten: pionierend, praktijkgericht onderzoek; publicaties van nieuwe kennis, adviezen en standpunten (gevraagd en ongevraagd); het aanjagen en organiseren van debat; het organiseren van samenwerking tussen bedrijven, overheden en maatschappelijk middenveld.

Het werk van Questionmark is voor het merendeel gefinancierd met donaties van filantropische fondsen. Een kleiner deel van ons werk doen we voor opdrachtgevers, mits dit past binnen onze missie. Ons kantoor bevindt zich in Nederland en van daaruit werken we ook in Engeland, Duitsland, België en Zweden.

De functie

Nu Questionmark steeds meer autoriteit krijgt, kunnen we ook meer voor elkaar krijgen bij bedrijven, overheid en politiek. Momenteel doen we dat vaak nog indirect, door het publiceren van onderzoeken en adviezen en het organiseren van debat. Er liggen volop mogelijkheden voor een Beleidsadviseur om deze relatief nieuwe functie binnen Questionmark verder te ontwikkelen. Onder meer door onze kennis, adviezen en standpunten rechtstreeks terecht te laten komen bij de leidinggevenden in bedrijven en bij politici en beleidsmakers bij overheden. En door onze onafhankelijke positie te gebruiken in het realiseren van complexe samenwerkingen. Bij een goede match kan je als Beleidsadviseur binnen Questionmark een strategische rol vervullen.

Je werkt in een team met ca 8 vaste collega’s. Grotendeels vanuit projecten, vaak ook als projectleider. De projecten behelzen onderzoek, innovatie, advies, het organiseren van debat en/of het mobiliseren van en organiseren van samenwerking tussen partijen. In deze rol heb je de vrijheid en verantwoordelijkheid om projecten zelf te initiëren en ontwikkelen, inclusief de fondsenwerving die daarbij hoort. Bij het vormgeven van projecten, passend binnen de strategie van Questionmark, werk je samen met de directeur en het Hoofd Onderzoek. Ook maak je gebruik van Questionmarks adviesorganen: de Raad van Wetenschappers en de Raad van Retailexperts.

Naast de uitvoering van projecten is het jouw taak de politieke kalender bij te houden, kansen te identificeren en het Questionmark team hierop in te laten spelen. Je houdt collega’s op de hoogte van wat er gaande is, en bedenkt hoe Questionmark daarop kan inspelen. Tot slot lever je inbreng voor de algemene en communicatiestrategie van Questionmark.

Werkzaamheden 

 • Initiëren, leidinggeven en deelnemen aan projecten
 • Fondsenwerving voor projecten
 • Volgen en delen van informatie uit beleids- en besluitvorming bij overheid en bedrijfsleven in diverse EU landen
 • In kaart brengen stakeholders in politiek en bedrijfsleven in de EU
 • Standpunten opstellen namens QM t.a.v. politiek en bedrijfsleven
 • Agenda’s politiek en bedrijfsleven bijhouden en collega’s hierover informeren
 • Schrijven position papers en opiniestukken
  Informeren, engageren politiek, overheid, bedrijven (o.a. door publiceren/ verspreiden position papers, spreken op events, etc)
 • Organiseren en voorbereiden werkbezoeken met diverse doelgroepen (parlementariërs, bewindvoerders, ambtenaren, bedrijven en maatschappelijke organisaties);
 • Organiseren seminars/ symposia namens QM

 

Meer informatie/solliciteren: jobs.smartrecruiters.com.