Programmamanager Duurzaamheid voor het facilitaire domein

  • Dienstverband
  • Eindhoven

TU Eindhoven

Zorg jij voor verdere vergroening van onze universiteit? Breng jij jouw duurzaamheid ideeën over het facilitaire domein samen met ons in de praktijk op de TU/e campus?

Functieomschrijving

De Programmamanager Duurzaamheid werkt voor de dienst Facility Management Center (FMC) en wordt aangestuurd door de directeur. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband met de beleidsmedewerkers FMC. Daarnaast maak je deel uit van de Sustainable Campus & Operations werkgroep, waarvan uit je nauw samenwerkt met het  Sustainability Coreteam van de universiteit. Het komend jaar wordt de verbinding tussen FMC en Real Estate (RE) versterkt, je gaat dan intensiever samenwerken met je collega beleidsmedewerkers van RE, waaronder de beleidsmedewerker duurzaamheid.

FMC en RE zijn twee van de centrale diensten van de Technische Universiteit Eindhoven.  Zij zijn verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de campus en de gebouwen. In onderwerpen als vastgoedontwikkeling, veiligheid en facilitaire dienstverlening speelt duurzaamheid een essentiële rol.

Als Programmamanager Duurzaamheid ken en herken je de waarde die de Universiteit hecht aan een duurzame inrichting van haar dienstverlening. Je ontwikkelt het programma voor duurzaamheid voor het facilitaire domein en ontwikkelt en implementeert bestaande en nieuwe initiatieven die leiden naar een groenere toekomst, op strategisch niveau binnen FMC met een vertaling naar tactisch niveau. Hiervoor vertaal je complexe duurzaamheidsdoelen naar een FMC-programma voor de komende jaren en naar concrete actieplannen. Je zorgt voor een effectieve uitvoering van het duurzaamheidsprogramma door de verschillende afdelingen en teams. Waar mogelijk verwerf je subsidies om invulling te kunnen geven aan de plannen.

Je adviseert leidinggevenden en draagt bij aan het vergroten van hun kennis en die van hun medewerkers. Daarnaast voer je de regie over interne en externe partners bij het aangaan van duurzame projecten en je werkt samen aan de realisatie ervan. Je draagt bij aan bewustwording en educatie op het gebied van duurzaamheid in het algemeen.

Wat ga je precies doen?

  • Je ontwikkelt en implementeert het duurzaamheidsprogramma voor de verschillende vormen van facilitaire dienstverlening op basis van relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen. Hierbij kun je denken aan onder andere afvalbeheer, schoonmaak, catering en meubilair.
  • Je begeleidt het traject van opstellen, bijstellen, vaststellen en goedkeuren van duurzaamheidsbeleid via de verschillende organen van de universiteit.
  • Jij bent de kartrekker die er voor zorgt dat doelen gerealiseerd worden. Door de resultaten te monitoren, evalueren en rapporteren, o.a. aan de hand van data-analyse, signaleer je waar actief bijgestuurd moet worden. Je zoekt naar creatieve wegen om de doelstellingen te bereiken.
  • Je communiceert de duurzame ontwikkelingen en resultaten aan de relevante stakeholders, waaronder leidinggevenden en medewerkers van de eigen dienst, decanen, directeuren en andere medewerkers en studenten.
  • Je deelt je kennis op het gebied van duurzaamheid met collega’s (leidinggevenden en uitvoerenden) om hen te helpen hun bewustwording met betrekking duurzaamheid te vergroten en hen te stimuleren tot actie over te gaan.
  • Je verwerft duurzaamheidssubsidies op lokaal, nationaal en internationaal niveau.
  • Je richt een netwerk voor de universiteit in, waaruit je kunt putten om informatie te verzamelen, ontwikkelingen te volgen en kennis te vergroten.

Meer informatie/solliciteren: jobs.tue.nl.