Junior consultant duurzaamheidsstrategie & activatie

Schuttelaar & Partners

Wij zijn the Agency for a Healthy World. Al 27 jaar werken wij aan een duurzame en gezonde wereld met strategie, activatie, communicatie en creatie. Wij inspireren en activeren onze klanten om betere, meer duurzame keuzes te maken en begeleiden hen om deze te realiseren. Daarbij focussen we op het gezonder en duurzamer maken van ons agrofoodsysteem en het realiseren van een vitale samenleving waarin de kwaliteit van leven voorop staat.

Onze klantenkring is breed. Van agrofoodbedrijfsleven, ondernemers- en werkgeversorganisaties, brancheverenigingen, retailers en farmaceutische bedrijven tot NGO’s, overheden en publiek-private samenwerkingen. Onze gepassioneerde specialisten koppelen hun kennis en denkvermogen aan ons ideaal om daadwerkelijk bij te dragen aan een gezondere en duurzamere planeet. Voor onze klanten zijn we niet alleen een adviseur, maar bovenal een sparringpartner en implementatiekracht om business te maken van de verandering. Doe je mee?

Duurzaamheidsstrategie & activatie

Veel agro- en food bedrijven hebben duurzaamheid hoog op de agenda staan. Organisaties streven ernaar belangrijke duurzaamheidsdoelen te behalen, zoals het verkleinen van hun CO2-uitstoot, terugdringen van hun waterverbruik, respect voor mensenrechten in de keten of bestrijden van ontbossing. Deze onderwerpen zijn groot en complex en bevinden zich vaak buiten de directe invloedssfeer. Wij ondersteunen bedrijven om meer grip te krijgen op hun ketens door het ontwikkelen van een concreet en impactvol duurzaamheidsbeleid en om hier vervolgens transparant over te communiceren richting interne en externe stakeholders.

Ons team van agrofood-, communicatie- en duurzaamheidsexperts is gedreven om complexe uitdagingen in de agro-foodketen aan te pakken. We geven strategisch advies, voeren waardeketenanalyses uit, stimuleren de implementatie, ontwikkelen praktisch online tools, faciliteren multi-stakeholderdialogen en communiceren over impact. De combinatie van inhoudelijke expertise, brede sectorkennis en maatschappelijke betrokkenheid maakt ons pragmatisch en resultaatgericht. Wij zetten ons netwerk in om de juiste partijen bij elkaar te brengen en verandering te realiseren.

Wat je gaat doen

Als Junior Adviseur begeleid je klanten om een positieve impact te realiseren in de agrofoodsector. Je helpt, stimuleert en inspireert je klanten bij het ontwikkelen van een duurzaamheidsstrategie. Hiervoor neem je bijvoorbeeld interviews af, organiseer je stakeholderdialogen en voer je een materialiteits-analyse uit, waarmee je analyseert op welke thema’s een bedrijf de meeste impact kan maken. Ook ben je aan het data crunchen om informatie te verzamelen, analyseren en structureren. Heb je samen met de klant en zijn stakeholders de duurzaamheidsfocus bepaald? Dan denk je mee over passende doelstellingen en de implementatie ervan. En daar blijft het niet bij. Samen met de klant ontwikkel je concepten om transparant te communiceren over de impact van die duurzaamheidsstrategie. Je schrijft duurzaamheidsbrochures en -verslagen en ontwikkelt bijvoorbeeld aansprekende infographics voor stakeholders.

Natuurlijk doe je dit niet alleen. Je werkt intensief samen met de collega’s binnen en buiten je solution team. Met veel training-on-the-job, kennisdeling, je eigen buddy en deelname aan het Power Skills programma in onze S&P Academy, geven wij je alle tools om carrière te maken. Je krijgt daarbij de verantwoordelijkheid die bij je past.

 

Meer informatie/solliciteren: www.schuttelaar.nl.