Interim ESG Medewerker

  • Interim
  • Overal

Pharmacy bedrijf

Ondersteunen bij het opzetten en implementeren van ESG (Environmental, Social, Governance) beleid binnen de organisatie met een pragmatische benadering, in nauwe samenwerking met interne stakeholders.

Taken:

  • Analyseren van bestaande bedrijfsprocessen en -praktijken om ESG-risico’s en -kansen te identificeren.
  • Ontwikkelen en implementeren van praktische, haalbare strategieën en initiatieven om het ESG-beleid te verbeteren, rekening houdend met de operationele haalbaarheid.
  • Faciliteren van workshops en overlegsessies met interne belanghebbenden om input te verzamelen en consensus te bereiken over ESG-doelstellingen en -maatregelen.
  • Assisteren bij het opstellen van meetbare doelen en KPI’s om de voortgang van het ESG-beleid te monitoren en te rapporteren.
  • Verlenen van hands-on ondersteuning en begeleiding aan teams bij de uitvoering van ESG-initiatieven en -programma’s.
  • Coördineren van communicatie-inspanningen om het bewustzijn van ESG-initiatieven binnen de organisatie te vergroten en het belang ervan te benadrukken.
  • Rapporteren over de voortgang en impact van ESG-activiteiten aan het management en andere belanghebbenden.

Meer informatie/solliciteren: nl.indeed.com.