Duurzaamheidscoördinator

  • Dienstverband
  • Amsterdam

ROC van Amsterdam

Het ROC van Amsterdam | Flevoland en Voortgezet onderwijs van Amsterdam staat voor de uitdaging om de vastgoedportefeuille te verduurzamen conform het klimaatakkoord. Deze portefeuille is onderdeel van de dienst Huisvesting. De afdeling Huisvesting draait op de specialisten die zich bezig houden met de vastgoed, en specialisten die zich bezig houden met het beheer en onderhoud van de gebouwen.

Als duurzaamheidscoördinator ben je verantwoordelijk voor het uitrollen van beleid (bijv. op circulaire economie/materiaaltransitie) als het continue aanscherpen van het huidige beleid van het duurzaamheidsplan energie.  (o.a. op de energietransitie). Je ontwikkelt noodzakelijke instrumenten op één of meerdere aandachtsgebieden die betrekking hebben op de duurzaamheid van de gebouwen van onze mbo-colleges. Verder geef je advies over duurzaamheid in relatie met het klimaatakkoord. Ook stuur je en rapporteer je op de te behalen afspraken en doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid. Als duurzaamheidsspecialist ben jij de verbindende factor die voorop staat in het bouwen van een duurzame toekomst voor de gebouwen van het ROC van Amsterdam | Flevoland.

De kern van de projecten zijn energiebesparing in de gebouwen van de mbo-colleges. De vraag die jij als expert continue dient te beantwoorden; wat kunnen wij nu en in de toekomst doen om energie te besparen, en hoe kan dat gerealiseerd worden?  Je geeft proactief advies aan de projectgroep en stuurgroep, wat de koers moet zijn om de gebouwen zo duurzaam mogelijk te laten zijn.

Verdere taken als duurzaamheidscoördinator zijn:

  • Je bent projectleider voor het programmateam duurzaamheid waarin je samen met collega’s vanuit Onderhoud en Projecten borgt dat de Routekaart Energie wordt vertaald naar de praktijk
  • Je bent de sparringpartner voor de projectleiders in advisering hoe er energie bespaard kan worden;
  • Je werkt samen met externe adviseurs in hoe duurzaamheid gewaarborgd kan worden bij de voorbereiding van projecten maar ook voor bestaande leveranciers (onderhoudspartijen)
  • Je bent een vraagbaak voor projectleiders en leveranciers die de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen borgen via onderhouds- en renovatieprojecten;
  • In de stuurgroep Duurzaamheid adviseer jij het management en besluit je samen over het realiseren van de duurzaamheidsplannen en periodiek bij te sturen;
  • Samen met je collega die verantwoordelijk is voor Energiemonitoring monitor je de voortgang van de doelen en rapporteert je hierover naar het management;
  • Je voert beleid uit op nieuwe duurzaamheidsthema’s. Dit betekent dat je thema’s kunt vertalen naar realistische en praktische doelstellingen en een werkwijze kan implementeren om deze doelstellingen te behalen.
  • Ten slotte voer je operationele duurzaamheidstaken uit als borging van subsidieaanvragen, maandelijkse analyse van de energieprestatie in onze dashboards, projectleiding van verdiepende onderzoeken naar verbetermaatregelen, etc.

In het team van Huisvesting kom je te werken in een team van ca 15 collega’s waar vastgoed en beheer en onderhoud beide onderdeel van zijn. Dit jaar is er een verduurzamingsplan tot 2030 opgeleverd die invulling geeft aan de energie- en CO2-besparingsopgave van het ROC van Amsterdam | Flevoland voor haar eigendomsgebouwen in Amsterdam en Flevoland. De eerste resultaten zijn terug te zien in de monitoringstools en rapportages waarmee gestart dient te worden.

Meer informatie/solliciteren: werkenbijrocvaf.nl.