Coördinator CSRD Analyse & Rapportage

  • Dienstverband
  • Delft

TU Delft

Als Coördinator CSRD Analyse & Rapportage ben je verantwoordelijk voor het coördineren van periodieke CSRD rapportages en analyses. Jouw ambitie is om deze rapportages betrouwbaar, tijdig, juist en volledig te maken.

Het inzicht m.b.t. de CSRD informatie, dient qua tijd synchroon te lopen met de andere informatie in de P&E cyclus richting het College van Bestuur en Audit Committee van de TU Delft. Bij dit inzicht wordt verwacht dat bij de verschillende financiële producten zoals de begroting, de forecasts en de jaarrekening ook kengetallen en toelichtende teksten i.v.m. CSRD wordt toegevoegd.

Je draagt mede zorg voor het opstellen van de verplichte rapportages binnen de ESG-wetgeving, plus het beheer van het duurzaamheidsdashboard van de TU Delft.

Daarnaast ondersteun je de afdeling Analyse & Rapportage in overige projecten en financiële producten. Je draagt bij in de jaarlijkse externe audit en afstemming met de externe accountant met name op het gebied van CSRD.

Je werkt steeds in nauwe samenwerking met andere stakeholders binnen en buiten de universiteit, t.b.v. de monitoring en verantwoording omtrent duurzaamheid. Jouw ambitie? Betrouwbare, tijdige en accurate analyses en rapportages die het bestuur en management van de TU Delft maximaal ondersteunen.

Meer informatie/solliciteren: www.tudelft.nl.