Clusteraanspreekpunt Verduurzaming Industriele Clusters

  • Dienstverband
  • Den Haag

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het verduurzamen van de industrie is essentieel voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dit vraagt om grootschalige verduurzamingsprojecten bij industriële bedrijven en een grote verbouwing van de energieinfrastructuur in Nederland en aanleg van nieuwe infrastructuur voor elektriciteit, CO2 én waterstof. Door krachten te bundelen, knelpunten weg te nemen en slim te organiseren is versnelling mogelijk. Daarom hebben stakeholders binnen de industrie, netbeheerders, overheden en energieproducenten besloten gezamenlijk het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) op te zetten. Het NPVI neemt regie op het ontwikkelen van de vraag en de aanbodkant voor verduurzamingsprojecten van nationaal belang. Je werkt met collega’s vanuit de netbeheerders, de industrie, energieleverancies, provincies, gemeenten en natuurlijk ook met mensen van het Rijk, met name de Ministeries van EZK, BZK en I&W. Door dit gemengde karakter versterken we het begrip voor elkaars positie en belangen, en hebben we korte lijnen naar het brede stakeholderveld. Ben jij klaar hieraan met impact bij te dragen?

Er wordt vanuit de Directie Verduurzaming industrie hard gewerkt aan een voortvarende voortgang van duurzame infrastructuurprojecten, o.a. uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) en op projecten van grote bedrijven om hun industriële processen te verduurzamen.
De programmering (match tussen vraag en aanbod) hiervan vindt plaats op het niveau van de industriële clusters.

Jij bent als clusteraanspreekpunt verantwoordelijk voor minimaal 1 industrieel cluster. Je werkt hiervoor nauw samen met collega’s die actief zijn in de regio, zowel binnen de Rijksoverheid als met partners daarbuiten. Samen houden jullie het overzicht, helpen jullie projecteigenaren om knelpunten weg te nemen, vertraging te voorkomen en om te versnellen waar mogelijk. Ook zorg je voor een goede samenwerking met de clusters en alle partijen die relevant zijn voor de projecten.

Je bent een aanpakker, bent creatief en flexibel om oplossingen aan te dragen en bezit over doorzettingsvermogen om ze te verwezenlijken. Je werkt daarvoor intensief samen in een complex speelveld dat bestaat uit industrieclusters, bedrijven, mede-overheden, beleidsmakers en netbeheerders. Je gaat daarvoor ook naar het cluster toe. Je krijgt de kans om je rol vorm te geven. Jouw initiatief en resultaatgerichtheid wordt zeer gewaardeerd. Lijkt dit je wat? Dan gaan we graag in gesprek over hoe jij bij kunt dragen aan een duurzamer Nederland.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.