Beleidsmedewerker verduurzaming regionale industrie

  • Dienstverband
  • Den Haag

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat

Wil jij een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland? Meewerken aan de transitie van de sector met de grootste CO2-reductieopgave? Jij staat ervoor aan de lat in Den Haag. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zoekt een enthousiaste en gedreven (junior) beleidsmedewerker voor het projectteam Cluster 6 als onderdeel van de directie Verduurzaming Industrie. Als (junior) beleidsmedewerker in de directie Verduurzaming Industrie werk je aan de transitie van de industrie en draag je bij aan een van de belangrijkste opgaven van vandaag de dag. We werken toe naar een duurzame industrie in 2050: een industrie die klimaatneutraal én concurrerend is.

Projectteam Cluster 6 van de directie Verduurzaming Industrie is gericht op het ondersteunen van de verduurzaming van de energie-intensieve regionale industrie in Nederland. Cluster 6 omvat de geografisch verspreide industriebedrijven die niet tot één van de vijf geografische clusters behoren. Deze bedrijven zijn van groot belang voor de regionale economie en staan voor een aanzienlijke verduurzamingsopgave. Sectoren binnen Cluster 6 omvatten onder andere glas, keramiek, papier, voeding, chemie, metaal, ICT (datacenters), en olie- en gaswinning.
Cluster 6 heeft zich met verschillende brancheverenigingen verenigd in Stichting Cluster 6 en is met een clusterregisseur vertegenwoordigd in de stuurgroep van het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie.
Het projectteam cluster 6 ondersteunt de verduurzaming van de regionale industrie op verschillende manieren. Zo heeft het team een casusaanpak (Actieplan Cluster 6) ontwikkeld, gericht op het oplossen van knelpunten bij Cluster 6-bedrijven en het delen van geleerde lessen met alle betrokken sectoren en bedrijven. Ook werkt het team aan de maatwerkaanpak voor cluster 6 bedrijven. Verder draagt het team bij aan de analyse voor de uitrol van waterstof naar de regio, wordt een brancheaanpak uitgewerkt, stelt een bestedingsplan op ten behoeve van het Klimaatfonds en is secretaris van de Regiegroep cluster 6.
De kwaliteit van het team staat of valt met goede samenwerkingsrelaties, bijvoorbeeld intern met andere directies binnen het directoraat-generaal (DG) Bedrijfsleven en Innovatie, als ook met het DG Klimaat & Energie. Juist ook daarbuiten werken we intensief samen met o.a. brancheorganisaties, individuele bedrijven, regionale overheden en netbeheerders.

De onderlinge sfeer binnen het team en de Directie Verduurzaming Industrie is goed. We werken enthousiast, constructief en hard aan onze doelen. Hierbij staan we altijd met raad en daad voor elkaar klaar.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.