Urgenda ontvangt eredoctoraat

Op 26 september 2019 ontvangt de Stichting Urgenda bij de opening van het universitaire jaar uit handen van de rector van de Université Saint-Louis – Bruxelles (USL-B) een eredoctoraat als waardering voor Urgenda’s werk in de Klimaatzaak. Het is zeer ongebruikelijk dat een eredoctoraat naar een NGO gaat en niet naar een persoon. Urgenda is zeer vereerd.

In juni 2015 won Urgenda bij de Rechtbank in Den Haag voor het eerst de unieke Klimaatzaak. Binnen een half uur was deze zaak bekend in de hele wereld. De overheid moest zich houden aan haar eigen minimum normen ter bescherming van haar onderdanen. Voor het eerst werd een land door een rechtbank opgedragen meer maatregelen te nemen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. De uitspraak is inspiratie voor talloze vergelijkbare zaken in de rest van de wereld en wordt inmiddels aan alle rechtsfaculteiten bestudeerd. De uitspraak is in oktober 2018 in hoger beroep door het Hof Den Haag bevestigd. De Nederlandse Staat is in cassatie gegaan. Voor het einde van het jaar wordt de finale uitspraak door de Hoge Raad der Nederlanden verwacht.

Rector Pierre Jadoul van USL-B  ziet Urgenda als inspiratiebron en omschrijft de keuze voor Urgenda als volgt: “Urgenda zet zich – met behulp van het recht – in voor de klimaatkwestie met behulp van een civiele procedure tegen de Nederlandse staat vanwege het gebrek aan concrete maatregelen om het uitstootniveau van broeikasgassen omlaag te brengen. De NGO werpt vanuit een degelijke wetenschappelijke basis fundamentele vragen inzake overheidsbeleid op. Daarom is het een vanzelfsprekende keuze, binnen een universiteit die zich in haar onderwijs en onderzoek excellentie tot doel stelt wat betreft de rol die wetenschappelijke expertise speelt binnen het openbaar bestuur. Als universiteit gespecialiseerd in menswetenschappen, voelen we affiniteit met een organisatie zoals Urgenda.

Verschillende elementen zijn ten aanzien van deze kandidatuur door de leden van de Raad van Bestuur naar voren gebracht: De klimaatproblematiek is een echte noodsituatie. Wat Urgenda doet, houdt duidelijk verband met wat binnen de universiteit wordt gedaan. In het bijzonder bij het opstellen van het voorontwerp van “klimaatwet” voor België. Ten slotte is het kiezen van een organisatie die voortkomt uit het maatschappelijk middenveld een uitstekende keuze”.

“Het draait allemaal om politieke wil”, aldus Urgenda’s directeur, Marjan Minnesma, die momenteel wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke en innovatieve personen in Nederland op het gebied van duurzame ontwikkeling. Zij zal de Stichting vertegenwoordigen en namens haar het eredoctoraat op 26 september in ontvangst nemen.

Zie voor meer informatie ook het persbericht van Université Saint-Louis – Bruxelles; http://www2.usaintlouis.be/public/presse/pb-usl-b_190926_eredoctoraat.pdf

Share Button