UPS heeft de resultaten bekend gemaakt van zijn 2016 UPS/GreenBiz Circular Economy Research Study (n=423). Daaruit blijkt onder andere dat het aantal managers dat gelooft in het belang van de circulaire economie – waarin (onderdelen van) producten oneindig worden hergebruikt – is verdubbeld in de afgelopen twee jaar. Bijna negen van de tien duurzaamheidsmanagers (86%) geloven dat circulaire economie belangrijk zal zijn voor hun bedrijf in de komende twee jaar. Twee jaar geleden was dit nog maar 47%. Deze groei komt voornamelijk uit de technologische sector, waarbij computers en telefoons steeds vaker na hun primaire levenscyclus worden ingenomen en de onderdelen worden hergebruikt.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:

Bewustwording van de circulaire economie groeit

Ruim de helft (52%) van de respondenten zegt de term ‘circulaire economie’ te kennen en goed te kunnen verklaren. Opvallend is daarbij dat bijna drie op de vijf respondenten (58%) zegt dat hun organisatie in minstens één productlijn of service-aanbod een circulair economisch model hanteert.

Logistiek speelt een cruciale rol

97% van de respondenten vindt logistiek belangrijk (10%) tot erg belangrijk (87%) voor circulaire economie. Logistieke bedrijven kunnen de vorming van een circulaire economie helpen door bijvoorbeeld gemakkelijke inleverprocessen te verzorgen of kostenvrije zendingen hiervoor aan te bieden.

Wat weerhoudt bedrijven nog?

De circulaire economie is een veelbelovende gedachte, waarbij materialen oneindig worden hergebruikt. Dit alleen garandeert echter geen succesvolle toepassing van het begrip. Uit het onderzoek blijkt dat het bedrijfsleven zich geremd voelt door het ontbreken van een goede business-case (38%) en de kosten voor de stimulering van de klanten.

Stimuleer klanten voor een volledige cyclus

Uit het onderzoek blijkt dat zowel klanten als consumenten gevoelig zijn voor een aantal prikkels. Zo verwacht 56% een vergoeding voor hun producten wanneer ze deze weer inleveren. Bovendien verwachten ze gemak bij het inleveren, 47% wil dit in een fysieke winkel kunnen doen, 40% door middel van een kostenvrije zending.

Download het rapport (engels, pdf)