De jury – bestaande uit leden van de IBR-werkgroep ‘duurzaamheid’ en externe experten – maakte de selectie op basis van een brede waaier aan criteria, waaronder verifieerbaarheid, relevantie, duidelijkheid en betrouwbaarheid. De jury nam tevens de uiteindelijke prestaties, visie en strategie, beheerssystemen en de relaties met de “stakeholders” onder de loep, alsook het openbare engagement van het topmanagement om economische, sociale en milieudoelstellingen van de Groep te bereiken.

Thomas Leysen, de gedelegeerd destuurder van Umicore, verklaarde na afloop van de uitreiking van de prijs: “Wij beschouwen deze als een welkome erkenning van onze voortdurende inspanningen om naar duurzaamheid te streven. Umicore stopte vorig jaar met het publiceren van losstaande verslagen over haar duurzaamheidsinspanningen en verkoos voortaan de economische, sociale en milieu-elementen van haar activiteit in één alomvattend document te integreren. Wij geloven dat ons “Verslag aan de Aandeelhouders en aan de Samenleving” de ware geest van duurzame ontwikkeling weergeeft”.
Parallel met de voorstelling van haar Jaarverslag aan haar aandeelhouders tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, presenteerde Umicore tevens, en dat voor de eerste maal, haar economische, sociale en milieu-doelstellingen aan een reeks “stakeholders”, waaronder lokale politici en maatschappelijke groeperingen.