Donderdag 4 juni stelden gedeputeerde Theo Rietkerk en Henk Holterman, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Regge en Dinkel de gastoevoer voor de eerste verbrandingslijn buiten werking en openden de stoomleiding. Dit najaar, met de jaarlijkse onderhoudsbeurt, wordt ook de tweede verbrandingslijn aangepast.

Het in werking stellen van de stoomverwarming was onderdeel van het officieel overhandigen van de nieuwe milieuvergunning voor de locatie Boeldershoek van Twence. Deze vergunning komt in de plaats van de negen oude vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor de afzonderlijke onderdelen van het bedrijf.

Bij de overhandiging van de vergunning stelde gedeputeerde Rietkerk hoe belangrijk het is dat Twence hiermee de ruimte krijgt voor dit soort modificaties aan de installatie. “Deze aanpassing betekent een totale besparing van 2,7 miljoen kubieke meter aardgas. Dat is een vermindering van de uitstoot van CO2 van ruim 5000 ton per jaar. Dat is een enorme bijdrage aan de ambitieuze doelstelling in de provincie Overijssel om tot 30% vermindering van CO2 uitstoot te komen in 2020. Als portefeuillehouder voor milieu spreekt mij dat dus zeer aan.”

Tijdbesparing

De provinciale bestuurder wees er ook op dat deze nieuwe vergunning veel tijd bespaart, zowel voor Twence als voor de provincie.

“De provincie was per jaar circa 1500 uur kwijt voor vergunningprocedures van Twence en evenveel uren voor handhaving. Met deze moderne vergunning kunnen wij tijd besparen. Ook voor omwonenden is de situatie verbeterd. Door één overzichtelijke vergunning te hebben, kan men precies zien waar het bedrijf aan moet voldoen.”

“Het is niet alleen een vergunning die heldere en strakke milieukaders aangeeft, maar er komen ook meer verantwoordelijkheden en taken bij het bedrijf te liggen,” zei directeur Jan Rooijakkers van Twence. “Waar in de ‘oude’ vergunning vaak veel aandacht was voor de middelen en minder voor het doel dat bereikt moest worden, is de nieuwe vergunning meer doelgericht. Dat biedt Twence de ruimte zich verder te ontwikkelen als duurzaam bedrijf en te zoeken naar verbeteringen van werkprocessen en methodes.” Als voorbeeld noemde Rooijakkers de verbetering van de rookgasreiniging, zoals die nu in gebruik is genomen. Dergelijke aanpassingen zullen volgens hem onder de nieuwe vergunning qua procedures makkelijker zijn te realiseren.

Samenwerking

Waterschapsbestuurder Henk Holterman benadrukte dat de vergunningen zoals zij er nu liggen, het product zijn van de intensieve samenwerking tussen provincie, Twence en waterschap. “Het resultaat is dat we nu twee vergunningen hebben die optimaal zijn afgestemd en die daarmee een soort Siamese tweeling vormen, ” zei Holterman. “Ik ben blij dat er nu één vergunning ligt voor de gehele locatie welke meer helderheid schept voor iedereen, voor de overheden, voor het bedrijf en voor de omgeving.” De waterschapsbestuurder ging ook in op de dynamiek van Twence. “Als we denken aan de oprichting van een vergistingsinstallatie en het stichten van een bio-energiepark dan zien we ons zelf ook nog wel als mogelijke leverancier van grondstoffen zoals maaisel.”