Tussenbalans ‘Groene Groei’ aan kamer gepresenteerd

Minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Mansveld (IenM) stuurden de Tweede Kamer het rapport ‘Tussenbalans Groene Groei’. Hierin beschrijven zij hoe het kabinet het groenegroeibeleid, samen met partijen in de samenleving, de komende jaren verder doorzet.

De rapportage is een vervolg op de beleidsbrief ‘Groene Groei: voor een sterke, duurzame economie’ die het kabinet in maart 2013 aan de Kamer toezond.

Share Button