Steeds meer mensen houden zich bezig met het verkrijgen van een duurzame en gezonde leefstijl. Iedere dag bewegen, opletten op hetgeen je eet, veel water drinken en voldoende slapen… Zaken die al een geruime tijd bekend zijn als effectief middel om een gezondere leefstijl te bevorderen.

Ook supplementen gebruiken wordt steeds populairder in Nederland. Velen vullen namelijk hun voedingspatroon met één of meerdere supplementen aan. Maar hoe zit de Nederlandse supplementenbranche nu precies in elkaar en welke trends aangaande duurzaam ondernemen spelen zich daarin af? Supplementen expert Ray Sabee – werkzaam bij het kennisplatform Supplementen.nl – vertelt hier meer over.

Trend 1: De focus wordt naar natuurgedreven supplementen verlegd

Ray van Supplementen NL gaat van start: “De Nederlandse consument die voedingssupplementen gebruikt, gaat steeds meer het nut en het belang van natuurgedreven supplementen inzien. Enkele jaren geleden zagen we voornamelijk dat men voor de goedkopere opties koos. Anno 2021 zijn de meesten bereid om extra te betalen voor voedingssupplementen die enerzijds kwalitatief hoogwaardig zijn, en anderzijds zo min mogelijk impact in negatieve zin op het milieu hebben.”

“Daarnaast vindt er steeds meer transparantie in de waardeketen plaats”, aldus Ray. “Eindgebruikers van supplementen willen tegenwoordig graag weten waar de ingrediënten in hun supplement vandaan komen en hoe ervoor gezorgd wordt dat de ecologische voetafdruk verkleind wordt. Ook dit gegeven houdt verband met de focus die verlegd wordt naar natuurgedreven supplementen.”

Trend 2: Producenten kiezen voor duurzamere verpakkingsmaterialen

“Tevens richten steeds meer producenten hun peilen op het verpakken van hun supplementen met duurzamere verpakkingsmaterialen. Denk bijvoorbeeld aan BioD (op cellulose gebaseerd, biologisch afbreekbaar bioplastic). Zelfs kurk en glas worden in sommige gevallen ingezet als duurzamer materiaal om supplementen te verpakken dan wel te beschermen.”

Ray plaatst daar een kanttekening bij: “Het inzetten van duurzamere verpakkingsmaterialen staat echt nog in de kinderschoenen. Voor veel producenten is het een ‘trial-and-error’-proces. Niet alle materialen die duurzamer zijn, blijken even geschikt te zijn voor de supplementenbranche. Stel dat je een benodigde vitamine per post bestelt in een glazen verpakking: Glas kan relatief makkelijk barsten, waardoor het qua voedselveiligheid niet het meest ideale materiaal voor voedingssupplement-verpakkingen is”.

Trend 3: Andere manieren duurzaam ondernemen supplementenbranche

Tot slot wordt een duurzamer voedingspatroon gestimuleerd vanuit de kant van veel producenten van supplementen. Enkele jaren geleden werd de werking van supplementen veelal de hemel in geprezen.

Tegenwoordig wordt er een eerlijker beeld geschetst van het verantwoord gebruikmaken van voedingssupplementen. Veel supplementen webshops verschaffen eerlijke en transparante informatie over het belang van een gezond dieet – bestaande uit natuurlijke voedingsmiddelen.

Supplementen dienen namelijk enkel als een hulpmiddel gezien en gebruikt te worden. Ze vervangen nooit een gezond en gevarieerd voedingspatroon met heilzame, natuurlijke voedingsmiddelen.