De Toolkit helpt onder meer bij het formuleren van ambities in de initiatieffase, het inzichtelijk maken van de technische opbouw, energieverbruik en investeringkosten van verschillende bouwconcepten.
Daarnaast biedt de Toolkit Duurzame Kantoren de nodige verdiepingsinformatie. De Toolkit geeft bijvoorbeeld inzicht in het begrip duurzaamheid en het bevat hulpmiddelen om duurzaamheid bespreekbaar en meetbaar te maken. Ook vindt u in deze Toolkit themabladen over bijvoorbeeld thermisch comfort, verlichting en eigen opwekking, toegespitst op ^duurzame kantoren, als achtergrondinformatie.

De Toolkit Duurzame Kantoren is een initiatief van Projectgroep DEPW in samenwerking met SenterNovem. De uitgave maakt maakt onderdeel uit van een reeks. Eerder verschenen de Toolkit Duurzame Woningbouw en de Toolkit Bestaande Bouw. Ook wordt nog dit jaar de Toolkit Duurzame Gebiedsontwikkeling verwacht.