Stevige eisen en hoge verwachtingen ten aanzien van innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid staan hoog op de verlanglijst van de jonge werknemer. In Nederland zal 43% van de toekomstige leiders liever onafhankelijk werken via digitale middelen in plaats van te werken binnen een traditionele organisatiestructuur. Wereldwijd ligt dit percentage zelfs op 70%. Dit blijkt uit de jaarlijkse Millenial Survey van Deloitte onder Generatie Y (jonge werknemers geboren na 1980).

Millennials, die nu al opkomen als leiders in de technologie- en andere sectoren, vertegenwoordigen 75% van de wereldwijde arbeidsbevolking in 2025. Uit het onderzoek blijkt dat ze willen werken voor organisaties die innovatie aanmoedigen. Ook zien ze graag dat  bedrijven een positieve impact hebben op de maatschappij. Opvallend zijn hier de verschillen tussen de Nederlandse Millennials en de rest van de wereld. Van de toekomstige leiders in Nederland vindt 32% dat het huidige leiderschap betrokkenheid laat zien ten aanzien van duurzaamheid en het verbeteren van de maatschappij en 35% gelooft dat organisaties op ethische wijze handelen. Wereldwijd denken Millennials positiever en liggen de percentages op respectievelijk 63%, 56% en 54%.

Het onderzoek laat verder zien dat organisaties niet voldoende doen om de leiderschapsvaardigheden van de Millennials verder te ontwikkelen. Volgens de Millennials moeten organisaties hun toekomstige leiders stimuleren, ze kunnen er niet vanuit gaan dat zij hun tijd wel afwachten totdat senior posities binnen bereik komen.

“Om talenten te werven en te behouden, moeten organisaties Millennials laten zien dat ze innovatief zijn en opereren in lijn met hun blik op de wereld,” zegt Peter Bommel, bestuursvoorzitter Deloitte Nederland. “Onze maatschappij staat voor vele grote uitdagingen en het is duidelijk dat geen enkele sector deze alleen kan aangaan. Door samen te werken en vaardigheden te combineren, hebben bedrijven, overheden en NGO’s de kans om  echt progressie te maken in het oplossen van de maatschappelijke problemen.”

Andere uitkomsten uit de survey:

  • Het doel van organisaties en overheden. Toekomstige leiders in Nederland vinden dat bedrijven met name moeten nastreven: het genereren van banen (55%, wereldwijd 41%), het stimuleren van innovatie (37%, wereldwijd 27%) en het verbeteren van de maatschappij (35%, wereldwijd 29%). Voor overheden zien zij als belangrijkste doelen: burgers toegang geven tot gezondheidszorg (37%, wereldwijd 33%), het aanbieden van educatie (33%, wereldwijd 34%) en het generen van banen en het beschermen van burgers tegen criminaliteit (30%, wereldwijd respectievelijk 32% en 31%).
  • Organisaties moeten innovatief denken stimuleren. Millennials willen werken voor organisaties die innovatie aanmoedigen. Zo wordt bij 78% van de Millennials de keuze voor een werkgever beïnvloedt door hoe innovatief het bedrijf is. Desondanks zeggen de meesten dat hun huidige werkgever hun niet heel erg aanmoedigt om creatief te denken. Zij denken dat de grootste barrières voor innovatie gevormd worden door houding van het management (63%), operationele structuren en procedures (61%) en vaardigheden en houding van werknemers en gebrek aan diversiteit (39%).
  • Organisaties moeten toekomstige leiders stimuleren.  Meer dan een op de vier Millennials vraagt om verandering om hun leidershapsvaardigheden te laten zien. Daarnaast zegt 75% dat organisaties meer kunnen doen om toekomstige leiders te ontwikkelen.
  • Millennials willen graag verschil maken. Millennials geloven dat het succes van een organisatie niet alleen gemeten moet worden in termen van financiële prestaties. Ook het verbeteren van de maatschappij vinden zij van belang. Millennials zijn ook charitatief ingesteld en nemen graag deel aan het publieke leven: 63% van de Millennials doneert aan goede doelen, 43% doet vrijwilligerswerk of is lid van een maatschappelijke organisatie en 52% heeft wel eens een petitie ondertekend. 

“Het is duidelijk dat Millennials willen innoveren en organisaties moeten hier naar luisteren” zegt Bommel. “Het stimuleren van een innovatiecultuur helpt niet alleen bij het behouden van groot talent, het zal ook groei bewerkstelligen door het creëren van kansen voor individuen om de volgendegame-changinginnovaties te ontdekken.”

Lees meer over de Millennial Survey.