De aanstelling van Saviëlle Roemeling als Chief MVO/CSR Officer bij The Onemeeting Company betekent de start van nieuwe kleine en grootschalige MVO initiatieven die een wezenlijke bijdrage binnen de meetingbranche gaan leveren. In januari lanceert het bedrijf een Movement concept om ‘duurzaam vergaderen’ de volle aandacht te geven.

The Onemeeting Company krijgt steeds meer vragen vanuit bedrijven, instellingen en overheden naar échte duurzame ontwikkelingen en MVO initiatieven als het gaat om duurzaam vergaderen. Als aanbieder van klimaatneutraal vergaderen en andere initiatieven binnen de vergaderbranche ontwikkelde The Onemeeting Company haar nieuwe MVO visie. “ 2021 heeft ons eens te meer duidelijk gemaakt dat maatschappelijke uitdagingen vragen om nieuwe initiatieven. Woorden vragen nu nog meer ‘daden’. Het inspireert ons als groep om een grote bijdrage te gaan leveren in de vergadermarkt. We willen een nieuwe (groene) beweging op gang brengen binnen de meetingbranche om nog bewuster, zorgzamer en innovatiever te worden als maatschappelijk verantwoorde onderneming ”, aldus Luc van Bussel CEO The Onemeeting Company.

Saviëlle Roemeling vervulde meerdere directie- en managementfuncties binnen de groep en heeft de afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan diverse MVO projecten en de ontwikkeling van een duurzaam meetingconcept. Ze is per 1 januari 2022 gestart als Chief MVO/ CSR Officer voor The Onemeeting Company. In deze functie gaat Saviëlle beleidsbepalend worden om de MVO ambities van de groep in een stroomversnelling te brengen. Een belangrijk doel hierbij is het ontwikkelen van een nieuwe beweging binnen de meetingbranche. Binnenkort komt hier meer informatie over.

“ Ik ben een duurzame denker en doener. Ik droom niet alleen van een goede dag, maar ook van een groene dag. Ik zie binnen de meetingbranche veel mooie duurzame en maatschappelijke initiatieven ontstaan. Maar, er is tegelijkertijd ook nog genoeg ruimte voor verbetering. Ik ben ervan overtuigd dat de impact op een betere wereld een stuk groter is als je het samen doet. Het klimaat laat steeds meer van zich horen. Daarom is het echt tijd om, naast alle individuele initiatieven, de handen ineen te slaan. Mijn ambitie is dan ook om een duurzame beweging te brengen binnen ons bedrijf, onze partners en in onze branche. Ik wil iedereen binnen de keten inspireren om hun impact groter te maken en roep dan ook iedereen op: GROEN MET ONS MEE ”, aldus Saviëlle Roemeling.