Op dinsdag 20 november 2018 vond de vergadering van SDG Charter ondertekenaars plaats bij de Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag. Hier werd besproken wat de ondertekenaars nodig hebben van elkaar en van het SDG Charter bureau om nog meer bij te kunnen dragen aan de SDGs en wat het betekent om SDG Charter ondertekenaar te zijn. Daarnaast waren er twee internationale gasten, namelijk Achim Steiner (United Nations Development Program) en Peter Bakker (World Business Council for Sustainable Development). Zij bespraken hoe de VN en partners elkaar beter kunnen versterken in het bijdragen aan de SDGs.

Het Charter bureau presenteerde de activiteiten die zij in de afgelopen twee jaar hebben opgezet om een ‘enabling environment’ te bouwen: een omgeving waarin organisaties op verschillende manieren worden gestimuleerd om (samen) die extra stap voor de SDGs te zetten. Een overzicht van de belangrijkste resultaten:

Wat betekent het om ondertekenaar te zijn?

Tijdens de bijeenkomst gaven Maria van der Heijden (directeur MVO Nederland), Guus Kramer (directeur Maatschappelijke Alliantie), Bart Romijn (directeur Partos) en Joris van Schie (bestuurslid internationaal bij de NJR) een pitch. Vervolgens was er een discussie in kleine groepen. Daarna werd plenair via een ‘Mentimeter’ de terugkoppeling verzorgd.

Uit de Mentimeter kwam naar voren dat 74% van de aanwezige ondertekenaars voorstander is van het stellen van voorwaarden aan het worden en blijven van SDG Charter ondertekenaar. Daarnaast vond 41% van de deelnemers dat je als SDG Charter ondertekenaar samenwerkt met andere organisaties. 29% zegt “in een alliantie” en 26% gaat voor het samenwerken met een jongerenorganisatie.

Een jaarlijkse contributie aan de SDG Charter community wordt door de meesten het liefst gezien als een donatie of naar rato van omzet. Ook is het idee ontstaan om SDG Coins te introduceren; op deze manier kunnen tijd en kennis van de ondertekenaars onderling worden ingewisseld en gedeeld.

De resultaten uit de mentimeter zullen worden besproken met het bestuur en de Stuurgroep van het SDG Charter. Dit wordt te zijner tijd teruggekoppeld aan de ondertekenaars.

Lees hier de speech van Achim Steiner