“‘Wanneer we een duurzaamheidstraject ingaan, ontbreekt het vaak aan kennis, ook bij ons. Fabrikanten van maaltijden hebben bij vlees en groenten, de componenten van het product, vaak geen idee van respectievelijk dierenwelzijn en bestrijdingsmiddelen. Die kennis bouwen we per keten gezamenlijk op in een langdurig traject.” Voor een verduurzaming van de keten is een duurzame relatie nodig. Super de Boer werkt daarom intensief samen met een beperkt aantal leveranciers. “Inzicht hebben in de keten levert stabiele duurzamere producten op. We richten voor alle huismerkproducten de keten zo in dat we met zo weinig mogelijk partijen zaken doen. Naast leveranciers nodigen we ook kennisinstituten en NGO’s uit”, licht Woolthuis toe.

Verduurzaming keten huismerkproducten
“Twee onderzoekadviesbureaus verkennen binnen ons assortiment huismerkproducten kansen en mogelijkheden om te verduurzamen. Onderzoeksbureau CREM onderzocht de kansen en mogelijkheden van sociaal-ethische aspecten in de bestaande ketens. Hier kwamen productgroepen als cacao, koffie, thee, rijst en tropisch agf naar voren. Blonk Milieu Advies onderzocht milieu- en dierenwelzijnsaspecten. Daaruit kwamen vooral de productgroepen vlees en agf. Alle trajecten richting verduurzaming worden onderbouwd met onderzoek van kennisinstituten.”

Kosten van verduurzaming
“Zogenaamde duurzame producten zijn duur, maar verduurzaamde producten hoeven niet per definitie duurder te worden. Verduurzaming betekent niet altijd investeren. Soms is een marginale meerprijs wel acceptabel. Dan is iedere ketenpartij doordrongen van noodzaak en nut van de investering”, aldus Woolthuis.